Minder kosten voor kamerhuurder

maandag 24 september 2012

Utrecht 24 september 2012 - Vandaag start het Juridisch Loket een campagne voor studenten over kamerhuur. Door studenten te wijzen op hun rechten bij het huren van een kamer kunnen zij geld besparen en problemen met hun huisbaas oplossen. Tijdens de campagne maken studenten bovendien kans op een maand gratis kamerhuur.

Praktische tips
Goede en betrouwbare informatie helpt om juridische problemen te voorkomen. Op de website van het Juridisch Loket vinden studenten juridische informatie en praktische tips over kamerhuur. Jan Albert Waal, algemeen directeur van het Juridisch Loket: “Wij zien vaak dat studenten te makkelijk toegeven aan de eisen van de verhuurder. De gratis tips van onze juristen helpen studenten op te komen voor hun rechten”.

Studentenleven duur genoeg
In tijden van crisis en met de langstudeerboete “op de loer”, lopen de kosten voor studenten snel op. Als je weet wat je rechten als kamerhuurder zijn, scheelt dat soms een smak geld. Het komt regelmatig voor dat verhuurders van studentenkamers ten onrechte de borg inhouden omdat de kamer na afloop van de huurperiode niet in goede staat is hersteld. De regels over de kosten die verrekend mogen worden zijn duidelijk, maar niet goed bij studenten bekend. Vaak is er geen enkele reden om de borg in te houden en kan de verhuurder met een brief worden aangesproken de borg terug te betalen. Dat scheelt al snel een of twee maanden kamerhuur.

Actie ondernemen
Op de website van het Juridisch Loket staan voorbeeldbrieven en handige links waarmee studenten snel en gratis actie kunnen ondernemen en zelfs kosten kunnen besparen. Sterker nog, het kan geld opleveren als je de kamerquiz doet en kans maakt op een maand gratis kamerhuur.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.