Klachten over schoenenwebsite Justfab.nl

vrijdag 17 oktober 2014

Op zaterdag 11 oktober 2014 was onze jurist Bart Bernard in de uitzending bij VARA Kassa. Hij gaf advies aan kijkers met klachten over Justfab.nl.

De website JustFab biedt een abonnement aan waarbij u voor €39,95 iedere maand een nieuw paar schoenen kunt uitzoeken. Als echte schoenenliefhebber verlekkert u misschien bij het idee. De kijkers van VARA Kassa zijn minder gecharmeerd van dit concept. De website geeft namelijk niet overduidelijk aan dat het een abonnement is. Klanten die zich willen afmelden, kunnen dat alleen telefonisch doen.

Onze jurist Bart Bernard gaf juridisch advies aan de kijkers met klachten over Justfab.nl. Hebt u de uitzending gemist? Bekijk het fragment terug op de website van VARA Kassa.

Vindt u dat JustFab u niet op tijd en duidelijk op de website heeft ingelicht, waardoor u geen juiste beslissing heeft genomen? Gebruik dan onze voorbeeldbrief om het abonnement gedeeltelijk te ontbinden.

Uiteindelijk kan alleen een rechter oordelen of een website niet voldoende informeert. Wij raden u daarom aan om als consument ook een klacht in te dienen bij Autoriteit Consument & Markt via hun informatieloket www.consuwijzer.nl

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.