Kabinet adviseert: ga eerst naar het Juridisch Loket

maandag 27 juni 2011

Utrecht, 27 juni 2011 - Wie vanaf 1 juli contact opneemt met het Juridisch Loket kan rekenen op uitgebreider gratis juridisch advies en komt in aanmerking voor een korting van €50,- bij verwijzing naar een advocaat.

Het kabinet heeft besloten de rol van het Juridisch Loket per 1 juli te versterken. Door de gratis dienstverlening uit te breiden kunnen kostbare juridische procedures vaker worden voorkomen.

Daarnaast stimuleert de overheid het gebruik van het Juridisch Loket door een korting op de advocaatkosten te geven voor wie eerst naar het Juridisch Loket gaat.

Jan Albert Waal, algemeen directeur: “We zijn blij dat dit besluit er is. Onze juristen kunnen nu meer maatwerk leveren aan klanten en zijn beter in staat goede alternatieven te bieden om te voorkomen dat een probleem escaleert. Uiteraard blijven er problemen bestaan die alleen door tussenkomst van een advocaat zijn op te lossen.”

Wie door het Juridisch Loket wordt verwezen naar een advocaat en in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan aanspraak maken op de korting van €50,-. Een voorbeeld: Een alleenstaande met een jaarinkomen van €17.300,- moet een eigen bijdrage betalen van €125,- als hij rechtstreeks een advocaat inschakelt. Als dezelfde persoon eerst contact opneemt met het Juridisch Loket, zal deze eigen bijdrage lager uitvallen, namelijk €75,-.

Het nieuwe kabinetsbesluit is er op gericht het inschakelen van een advocaat te beperken tot die gevallen waar het echt nodig is. Dat past in het huidige bezuinigingsbeleid en levert de burger tevens geld op.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.