Juridisch Loket tikt bijna 1 miljoen aan

donderdag 30 januari 2014

Afgelopen jaar steeg het aantal klantcontacten bij het Juridisch Loket met 14,3% tot 964.214. Het aantal unieke bezoekers aan de website verdubbelde tot maar liefst 2,5 miljoen in 2013. De toenemende behoefte aan juridische hulp vraagt om innovatieve oplossingen.

Forse toename hulpvraag

Het aantal vragen aan het Juridisch Loket stijgt, al sinds de oprichting van de stichting in 2005. De toename komt enerzijds doordat de overheid stimuleert om juridische vragen in de eerste lijn te beantwoorden. Anderzijds komen steeds meer mensen in de problemen door de aanhoudende economische crisis. Veel vragen gaan dan ook over ontslag, schulden en echtscheiding.

Videospreekuur

Omdat een juridisch probleem vaak ingewikkeld is en emotioneel, is persoonlijk advies van een jurist veelal gewenst. Bij voorkeur telefonisch en via de balie. Via de website kunnen klanten bovendien chatten. Op plaatsen waar het Juridisch Loket minder goed bereikbaar is, biedt het Juridisch Loket nu ook e-hulp door middel van videospreekuren.

Algemeen directeur Jan Albert Waal: “Onze klanten hebben vaak weinig te besteden. Een innovatieve oplossing als het houden van videospreekuren scheelt hen zowel reistijd als reiskosten. De eerste ervaringen met deze vorm van dienstverlening zijn zeer positief.”

De videospreekuren worden vooralsnog alleen in het oosten van het land aangeboden.  In een speciaal ingerichte kamer in het gemeentehuis van Apeldoorn en Lochem maken burgers met een juridisch probleem live verbinding met een jurist van het Juridisch Loket.

App

Naast de online spreekuren heeft het Juridisch Loket een app ontwikkeld die helpt bij het beantwoorden van een juridische vraag en die overzicht geeft. Zo is er een checklist en een handig lijstje met contacten die vaak nodig zijn bij het oplossen van het probleem.

 

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.