Juridisch advies nodig? Eerst bellen!

vrijdag 27 maart 2015

Even binnenlopen bij het Juridisch Loket kan niet meer. Onze balies sluiten. Voortaan belt u voor een antwoord op uw juridische vraag eerst met onze juristen op 0900-8020 (€ 0,25 p/m).

Heeft u een uitgebreider advies nodig? Dan nodigen we u uit voor een afspraak op één van onze dertig vestigingen. Door deze nieuwe manier van werken kunnen we het hoge aantal klanten blijven helpen en krijgt u sneller een jurist aan de lijn.

Op 7 april sluiten de balies van twintig vestigingen en vanaf 11 mei zijn de balies van alle vestigingen dicht.

Vestigingen die vanaf 7 april 2015 alleen op afspraak werken:
Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Assen, Den Bosch, Dordrecht, Emmen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Tilburg, Zaandam, Zutphen, Zwolle.

Vestigingen die vanaf 11 mei 2015 alleen op afspraak werken:
Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen, Rotterdam, Utrecht.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.