Inbreuk op consumentenrecht sneller gesignaleerd

woensdag 09 september 2009

Utrecht, 9 september 2009 - Om een bijdrage te leveren aan een goede naleving van het consumentenrecht, hebben het Juridisch loket en de Consumentenbond een convenant getekend. Het partnership is gericht op het sneller uitwisselen van informatie over consumentenkwesties.

Het Juridisch Loket en de Consumentenbond richten zich beide op de rechten van de consument, de eerste in de vorm van het verlenen van gratis Juridisch advies aan iedereen en de tweede als belangenbehartiger en juridisch adviseur voor haar leden. 

De organisaties ontvangen dagelijks vele meldingen van consumenten over uiteenlopende zaken. Zo heeft het Juridisch Loket onlangs een aantal meldingen gehad over oneerlijke praktijken bij het huren van huizen in Spanje. Door informatie over dit onderwerp uit te wisselen met de Consumentenbond, worden signalen eerder opgepakt en hebben de organisaties beter zicht op de aard van het probleem. Vervolgens kunnen er gerichter acties worden ondernomen.

Doel is dat er beter persoonlijk advies gegeven kan worden omtrent de individuele rechten van de consument en daarnaast kunnen bedrijven effectiever aangesproken worden omtrent mogelijke inbreuk op het consumentenrecht. Zo draagt de samenwerking tussen beide organisaties bij aan een goede naleving van de consumentenwetgeving.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.