Het Juridisch Loket smullend betrokken

dinsdag 18 december 2012

Enschede, 18 december 2012 – Vanaf vandaag staat het Juridisch Loket in Enschede in het teken van ‘smul mee voor 3FM Serious Request’. Iedere klant met een juridische vraag krijgt gratis een Serious Request-brood.

Op dinsdag 18 december 2012 om 14.30 uur worden bij het Juridisch Loket aan de Piet Heinstraat 17 te Enschede 235 broden bezorgd door Marc Oonk, eigenaar van Bakkerij Oonk. Hij komt de Serious Request-broden persoonlijk overhandigen. Ze worden zolang de voorraad strekt, met een kopje koffie of thee aan klanten aangeboden die met een juridische vraag bij het Juridisch Loket komen.

Smul mee voor 3FM Serious Request
Jan Albert Waal, algemeen directeur van het Juridisch Loket, zegt over de deelname aan de ‘smul mee voor 3FM actie': “Onze medewerkers zijn zich bewust van het feit dat in tijden van crisis niet iedereen het financieel even makkelijk heeft. Op deze manier steunen zij niet alleen het goede doel, maar doen tegelijkertijd iets extra’s voor onze klanten.”

Schenking voor 3FM
Van ieder ingekocht brood gaat € 2 naar het Rode Kruis om de stille ramp van babysterfte terug te dringen. Tijdens de actiedagen van dinsdag 18 december tot en met maandag 24 december 2012 kunnen klanten bovendien een vrijwillige schenking doen in de daarvoor bestemde donatiepot. De inhoud van de pot wordt op de laatste dag, door de juridisch medewerkers van de vestiging te Enschede, overhandigd bij het Glazen Huis.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.