Het Juridisch Loket lanceert app

donderdag 12 december 2013

Mobiel internet kent een enorme opmars en is niet meer weg te denken in de maatschappij. De verwachting is dat er in 2014 al meer mobiele (tablets en telefoons) dan vaste internetters zijn. Ook klanten met een juridische vraag gebruiken mobiel internet. Om op deze nieuwe ontwikkeling in te spelen heeft het Juridisch Loket een app ontwikkeld. Deze app helpt klanten bij het zoeken naar het juiste antwoord op hun vraag en geeft overzicht.

Functionaliteiten van de Juridisch Loket app
De Juridisch Loket app is een aanvulling op de dienstverlening en ondersteunt de zelfredzaamheid van de klant. De app helpt,  geeft overzicht en bereidt klanten voor op een bezoek aan het Juridisch Loket.

In de app kan de klant:

  • Afspraken bijhouden of zich afmelden voor een spreekuurafspraak;
  • Geluidsopnamen maken als geheugensteun;
  • Documenten scannen, zodat hij alle belangrijke documenten binnen handbereik heeft;
  • Contact gegevens van belangrijke hulpverlenende instanties vinden;
  • Taken bijhouden ter voorbereiding op een tweede afspraak (prioriteitenlijst);

Download de Juridisch Loket app
IOS (Apple) gebruikers kunnen de Juridisch Loket app downloaden in de App Store. Android gebruikers kunnen de app downloaden in de Google Play store.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.