Het Juridisch Loket gaat voor zichtbaarheid

dinsdag 16 november 2010

Utrecht, 16 november 2010 - De dertig vestigingen van het Juridisch Loket krijgen vanaf half oktober een nieuwe uitstraling. Samen met Provision Print, een bedrijf dat gespecialiseerd is in grootformaat printoplossingen, zorgt het Juridisch Loket ervoor dat zij opvalt voor de klant. Zij doet dit door te kiezen voor bestickering. In plaats van klein en onopvallend, gaat het Juridisch Loket nu voor groot en zichtbaarheid.

Provision Print zorgt voor nieuwe uitstraling vestigingen Het Juridisch Loket
In het laatste kwartaal van 2009 werd de huisstijl van het Juridisch Loket vernieuwd. Een aangepast logo, kleurgebruik voor verschillende doelgroepen en algemene foto’s van alledaagse situaties zijn een onderdeel van de nieuwe huisstijl.

Het Juridisch Loket moet zichtbaar zijn voor haar klanten. Door de samenwerking met Provision Print zorgt het Juridisch Loket ervoor dat de locaties voor iedereen die gratis juridisch advies nodig heeft, extra opvallen.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.