Groot succes Recht op rechtdagen over garantie

woensdag 17 november 2010

Den Haag / Utrecht, 17 november 2010 - De Recht op rechtdagen over garantie, die ConsuWijzer en het Juridisch Loket afgelopen week organiseerden, zijn succesvol verlopen. De juridische experts van ConsuWijzer en het Juridisch Loket en de technische experts hebben vele consumenten met een kapot apparaat of ander product op weg geholpen om hun recht te halen.

Schrijnende garantiezaken opgelost
Jan Albert Waal, algemeen directeur van het Juridisch Loket: “Wat opviel was dat consumenten verbaasd reageerden als ze hoorden dat ze nog rechten hadden, terwijl de garantie op het apparaat was verlopen. Daarnaast zagen we dat consumenten zich enorm geholpen voelen als ze weten hoe het werkt met garantie en welke stappen ze moeten zetten.”

Pauline Bijlenga, hoofd ConsuWijzer: “In deze week hebben we zelfs concreet enkele schrijnende garantiezaken opgelost. We hebben veel consumenten blij gemaakt en dat is heel positief.”

Meest voorkomende garantiekwesties
De meest voorkomende garantiekwesties die de afgelopen week werden voorgelegd waren:

  • de consument weet niet hoe het zit met zijn rechten en wat hij kan doen om zijn recht te halen;
  • discussie met de verkoper over de bewijslast: verkoper zegt dat het de schuld is van de consument dat het apparaat eerder kapot is gegaan dan mocht worden verwacht, terwijl de consument zegt dat hij niets ongebruikelijks heeft gedaan;
  • verkoper geeft niet thuis bij een kapot product omdat de garantie is verstreken en de consument geen garantie heeft bijgekocht.

Ook bleek uit de verhalen van consumenten dat sommige bedrijven op papier de zaken rondom garantie goed lijken te hebben geregeld, maar dat consumenten in de praktijk daar niet veel van merken. Dit zijn belangrijke signalen voor de Consumentenautoriteit, een van de toezichthouders achter ConsuWijzer,  die kan optreden tegen bedrijven die structureel de garantieregels overtreden.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.