Groei vraag Juridisch Loket

donderdag 21 april 2016

Het Juridisch Loket ziet het aantal juridische vragen in het eerste kwartaal van 2016 weer stijgen. Sinds 2014 kon de stichting steeds minder klanten helpen door het teruglopende budget. Na verruiming van de subsidie heeft het Juridisch Loket weer de capaciteit om meer mensen vooruit te helpen met hun juridische vraag.

Na een langdurige vacaturestop kon het Juridisch Loket halverwege 2015 starten met het aannemen van extra personeel. Dit wordt ingezet om de toegankelijkheid van de dienstverlening weer te vergroten. Algemeen directeur Jan Albert Waal: “De effecten van het aannemen van extra personeel is in de jaarcijfers van 2015 nog niet terug te zien. Sinds januari 2016 zien we echter een groei van 3% in het aantal vragen dat we beantwoorden. We verwachten dat deze stijgende trend zich in 2016 zal voortzetten.”

Het Juridisch Loket, waar iedereen terecht kan met een juridische vraag, was de afgelopen twee jaar genoodzaakt om een aantal ingrijpende maatregelen te nemen. Zo werden de balies gesloten, was er een vacaturestop en werd de doelgroep beperkt. Het Juridisch Loket werd minder goed bereikbaar en het aantal klantcontacten nam af. Toch lukte het om in 2015 700.000 klantcontacten te realiseren.

Door interventies van de Tweede Kamer kreeg het Juridisch Loket een ruimer budget, waardoor de maatregelen gedeeltelijk weer konden worden teruggedraaid. Jan Albert Waal: “Het aantal juridische problemen in onze samenleving blijft omvangrijk. Het Juridisch Loket is al jaren een belangrijke, onafhankelijke voorziening waar rechtzoekenden terecht kunnen voor een gratis antwoord op hun vraag. We zijn blij dat we de balies weer konden openen en we weer meer mensen kunnen helpen.”

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.