Geluidsoverlast door hittegolf

vrijdag 17 juli 2015

Wat als een gezellige barbecue uitmondt in een ordinaire burenruzie? Voorkom heibel door geluidsoverlast met de vijf tips van het Juridisch Loket.

Massaal trekken we met warm weer de tuin in voor een barbecue of een gezellig glaasje met vrienden en familie. Maar in Nederland wonen we zo dicht op elkaar dat het bijna onmogelijk is om de buren niet te hinderen.

Heeft u last van de buren? Dan volgt u deze vijf tips om de hinder te stoppen:

  1. Praat met de buren die de overlast veroorzaken
  2. Ga na bij uw verhuurder of er woonregels of huishoudelijke reglementen gelden.
  3. Schakel toezichthouders in (conciërges, stadswachten, huismeesters of buurtvaders)
  4. Vraag een buurtbemiddelaar om hulp
  5. Schakel een mediator in

Wilt u meer weten over het stoppen van overlast door de buren? Lees dan ons stappenplan.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.