Explosieve groei echtscheidingen

dinsdag 16 oktober 2012

Utrecht, 16 oktober 2012 - Tijdens de economische crisis neemt het aantal vragen over echtscheiding bij het Juridisch Loket toe met ruim 35%. Dit wijkt af van de trend dat bij een recessie minder mensen uit elkaar gaan.

Meer scheidingsvragen
Een crisis met een daling in huizenprijzen, het op slot zitten van de huizenmarkt en toenemende werkeloosheid vormen vaak een belemmering bij het beëindigen van een huwelijk. Ondanks de remmende werking van een recessie op echtscheidingen groeit het aantal scheidingsvragen bij het Juridisch Loket met meer dan 35%.

Meer duidelijkheid
Vanaf januari 2012 beantwoordden de juristen van het Juridisch Loket bijna 40.000 vragen over scheiden. Ter vergelijking: tijdens dezelfde periode in 2011 behandelde het Juridisch Loket ongeveer 25.000 vragen over dit onderwerp. Jan Albert Waal, algemeen directeur van het Juridisch Loket, zegt over de explosieve stijging: “Door het aanhouden van de crisis willen klanten blijkbaar voordat zij gaan scheiden meer duidelijkheid. Een gratis onafhankelijk advies over de mogelijkheden en de gevolgen is hiervoor een goede start.”

Meer scheidingen
De meer dan 4.800 vragen die klanten momenteel per maand stellen over echtscheiding aan het Juridisch Loket, gaan bijvoorbeeld over de verdeling van het huis, een omgangsregeling, partner en kinderalimentatie. Of het aantal vragen bij het Juridisch Loket meer scheidingen impliceert blijkt nog niet uit de meest recente cijfers van het CBS. Misschien kiezen deze klanten uiteindelijk toch om nu niet uit elkaar te gaan en blijven ze met het idee rondlopen om te scheiden totdat de crisis over is.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.