Een vakantieboete uit Frankrijk

woensdag 20 augustus 2014

Bent u met uw auto op vakantie geweest en hebt u als aandenken een verkeersboete ontvangen? In dit bericht leest u over de gevolgen en tips om bezwaar te maken.

Aangehouden of per post

U kunt in Frankrijk staande gehouden worden bij een overtreding. U krijgt dan een boete die u meteen moet betalen of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Echter, vaak stuurt men de boete naar uw huisadres.

Bent u het niet eens met de boete?

Wanneer u bent aangehouden en het niet eens bent met de boete, geef dit dan duidelijk aan. Betaal een waarborgsom en maak later bezwaar. Krijgt u een acceptgiro thuis maar is uw boete onterecht, dan maakt u eveneens bezwaar.

Op de website van  de Franse overheid, ANTAI,  leest u in het Nederlands meer over het maken van bezwaar.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.