Droombaan met een staartje

donderdag 03 april 2014

Een nieuwe baan gevonden? Extra voorwaarden bij een arbeidscontract zijn normaal, maar lees eerst wat de eisen zijn en vraag advies. Voorkom zo dat een snelle krabbel een vervelend staartje krijgt.

Voorwaarden concurrentiebeding

Vaak is een concurrentiebeding een onderdeel van een arbeidscontract. In een concurrentiebeding staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of als u zelf een bedrijf wilt starten.

Een concurrentiebeding wordt meestal aan het begin van een arbeidsovereenkomst afgesproken, maar later kan ook. Bespreek het concurrentiebeding voordat u ondertekent, want meestal staat er een boete op overtreding van het beding.

Meer weten?

Lees meer informatie bij de veelgestelde vraag Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van een concurrentiebeding?

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.