De Soresdienst en het Juridisch Loket gaan samenwerkingsverband aan

donderdag 31 juli 2014

Hilversum - Per 1 december werd binnen de Stichting MAX Maakt Mogelijk de Soresdienst opgericht. Voor iedereen, jong en oud, die door pech of juridische problemen in een uitzichtloze situatie is beland. Het Juridisch Loket zal per 1 augustus cliënten doorverwijzen naar dit project.

Het Juridisch Loket helpt mensen met het juiste antwoord op een juridische vraag. De meeste juridische problemen worden er direct opgelost door een jurist. Er melden zich echter ook mensen die meerdere problemen hebben die niet eenvoudig zijn op te lossen. Dan kan de Soresdienst hulp bieden. Een cliëntcoach brengt samen met de cliënt de problemen in kaart, maakt een plan van aanpak om de problemen op te lossen en helpt de mensen dit plan uit te voeren. Geschoolde vrijwilligers verspreid over het hele land zorgen voor een rechtstreeks contact en directe hulpverlening.

De soresdienst is een project van Stichting MAX Maakt mogelijk en wordt betaald door particuliere fondsen die het belangrijk vinden dat mensen geholpen kunnen worden. De Soresdienst werkt samen en staat onder leiding van MAX Ombudsman.

Vanaf 1 augustus zal het Juridisch Loket mensen doorverwijzen naar de Soresdienst zodat ze een goede hulpverlening geboden kunnen krijgen. Mensen hoeven géén lid te zijn van omroep MAX. De Soresdienst is er voor iedereen!

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.