De eKantonrechter

dinsdag 10 juni 2014

Sinds 4 juni kunt u een zaak online bij de eKantonrechter starten. Deze rechter behandelt problemen over wonen, werken of winkelen tot € 25.000,-. Bij de eKantonrechter krijgt u snel en makkelijk een uitspraak.

Hoe werkt de eKantonrechter?

U start een procedure door: 

  • Uw gegevens online in te vullen;
  • Griffierecht te betalen;
  • Af te spreken met de andere partij om het probleem voor te leggen aan de eKantonrechter;
  • Samen met de andere partij akkoord te gaan dat er geen hoger beroep mogelijk is.

Vervolgens beslist de rechter of de zaak naar de eKantonrechter gaat of dat deze door de ‘gewone rechter’ moet worden behandeld.

Meer informatie over deze procedure leest u op de website van de Rechtspraak.

 

oSlu7NQnt2U

 

Voordelen van de eKantonrechter

Uw voordeel van een eKantonrechterprocedure is dat:

  • De zaak snel wordt behandeld en u binnen acht weken een uitspraak heeft;
  • Na de uitspraak van de e-Kantonrechter de zaak is afgerond;
  • U inzage heeft in uw digitale dossier en u kunt uw rechtszaak online volgen;
  • U kosten bespaart omdat u bijvoorbeeld geen stukken per post hoeft te sturen.

Meer weten?

De juristen van het Juridisch Loket vertellen u graag meer over de mogelijkheden in uw geschil.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.