Bezuinigingen rechtsbijstand treffen Juridisch Loket

vrijdag 21 maart 2014

Utrecht, 21 maart 2014 – Forse bezuinigingen op het Juridisch Loket eisen hun tol. De financiële noodzaak dwingt de beoogde poortwachter van het rechtsbestel om in te grijpen in de toegankelijkheid van de juridische dienstverlening.

Jaarlijks stijgt het aantal klantcontacten van het Juridisch Loket tot bijna een miljoen in 2013, terwijl de subsidie voor de eerstelijnsrechtshulp afneemt. Het Juridisch Loket is nu gedwongen maatregelen te nemen. De openingstijden worden beperkt, het telefoontarief wordt verhoogd en de telefonische advisering ’s avonds wordt beëindigd. Aan het inhoudelijke advies wordt niet getornd.

Intern worden tijdelijke contracten niet verlengd en is er een vacaturestop. Jan Albert Waal, algemeen directeur van het Juridisch Loket: “De rek is er uit. Ondanks een slimme inzet van middelen in de afgelopen jaren, moeten we nu deze drastische maatregelen nemen om geen rode cijfers te schrijven. De vraag is of het Juridisch Loket zo het toenemend aantal klanten met een laag inkomen kan blijven helpen.”

De bezuinigingen van de overheid staan haaks op de plannen om het Juridisch Loket de selectie aan de poort te laten verzorgen in het rechtsbestel. Deze functie is vergelijkbaar met die van een huisarts voor de gezondheidszorg. Verdere kortingen brengen de toegankelijkheid van de juridische dienstverlening in gevaar.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.