Bescherm uw identiteit

woensdag 10 december 2014

Steeds vaker komt identiteitsfraude voor. Bij deze fraude gebruiken misdadigers valse of gestolen identiteitsgegevens. Voorkom dat uw gegevens worden gebruikt met de KopieID app.

Als een kopie van uw identiteitsbewijs gevraagd wordt, geef uw ID dan niet zomaar af. Op uw ID staan uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Hiermee kunnen criminelen erg makkelijk frauderen. Ze vragen een lening aan of sluiten een abonnement af op uw naam.

Met de KopieID app van de overheid staat u alleen die informatie af die nodig is. Met deze app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Het burgerservicenummer (BSN) streept u door en u maakt een watermerk over de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. De KopieID app is uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U kunt de KopieID app downloaden in uw app store:

Apple App Store

Google Play Store

Windows Phone.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.