Arbeidsrecht verandert per 1 juli

vrijdag 29 mei 2015

Vanaf 1 juli 2015 veranderen er weer regels in het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid. Benieuwd naar wat er voor u verandert? Lees hier wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen waarmee u vanaf 1 juli 2015 te maken krijgt:

  • Na drie arbeidsovereenkomsten of na twee jaar diensttijd krijgt u een vast contract bij verlenging.
  • Een ontslag op grond van bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV Werkbedrijf. Alleen bij een ontslag op grond van disfunctioneren of andere redenen gelegen in de persoon van de werknemer moet uw werkgever naar de kantonrechter.
  • De ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Heeft u een dienstverband van minstens 24 maanden? Dan bestaat recht op een transitievergoeding van maximaal € 75.000 of een jaarsalaris als u meer verdient dan € 75.000.
  • Bij een vaststellingsovereenkomst krijgt u een bedenktermijn na ondertekening.
  • Er komt een scholingsverplichting waarbij de werkgever u opleidingen of cursussen moet laten volgen die nodig zijn voor de uitoefening van uw functie.
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.