Alimentatie

vrijdag 13 december 2013

Verhoging 2014 Ieder jaar indexeert de overheid de alimentatie. De alimentatie wijzigt mee met de stijgende lonen. De verhoging is per 1 januari 2014 is 0,9%. Dit geldt voor de partner- en kinderalimentatie.

Krijgen u of uw kinderen alimentatie? Dan moet uw ex de verhoging toepassen. Heeft u andere afspraken over de indexering gemaakt? Dan hoeft uw ex de aanpassing niet te betalen.

Tips
Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) berekent u zelf wat het juiste bedrag aan alimentatie is. Wist u dat u zelfs tot 5 jaar terug de verhoging van uw ex-partner kunt eisen? Betaalt uw ex het nieuwe bedrag niet? Neem dan contact op met het LBIO. Zij innen gratis de alimentatie voor u. Volgende week leest u op onze website tips over het veranderen van de hoogte van de alimentatie.

 

 

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.