Albayrak roemt het Juridisch Loket tijdens lustrumcongres

vrijdag 12 februari 2010

Den Haag, 12 februari 2010 - Gistermiddag opende staatssecretaris van Justitie, Nebahat Albayrak samen met algemeen directeur Jan Albert Waal het eerste lustrumcongres van het Juridisch Loket. In de rol van dagvoorzitter voelde Victor Deconinck diverse sprekers aan de tand rond het thema “Waarborgt Nederland Recht op Recht?”

Albayrak roemde in haar speech het Juridisch Loket dat iedere tien seconden een klant helpt. Daarnaast ging ze in op het feit dat de organisatie in 2009 van de 770.000 vragen minder dan tien klachten heeft gekregen.

Een opvallende tendens, bleek verder uit het congres, is dat Nederland wel Recht op Recht waarborgt, maar dat burgers vaak gehinderd worden door een sterke juridisering van de Nederlandse maatschappij.

Daarnaast willen mensen steeds meer zelf opkomen voor hun rechten. Daarbij wordt vaak te overhaast gehandeld en nemen de kosten toe. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer gaf aan dat het beter is een probleem in een vroeg stadium te behandelen via bemiddeling dan bijvoorbeeld via het aanspannen van rechtszaak.

Het Juridisch Loket is een organisatie die kan zorgen voor die eerste beoordeling van juridische problemen. Vijf jaar geleden opende het Juridisch Loket dertig centraal gelegen vestigingen in Nederland. Aangevuld met informatie op de website en de telefonische en digitale hulplijnen, wordt vanuit deze vestigingen gratis juridisch advies gegeven aan alle burgers. 

Het Juridisch Loket is inmiddels een gevestigde naam. Algemeen directeur Waal: “We hebben inmiddels meer dan 2,7 miljoen juridische vragen beantwoord en heel vaak ook een snelle en goede oplossing kunnen bieden voor een juridische vraag of conflict.”

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.