Met een advies van het Juridisch Loket staat u sterk

Het Juridisch Loket geeft juridisch advies aan iedereen met laag inkomen en weinig vermogen. Vanuit 30 vestigingen staan onze 250 juristen voor u klaar om u via de website, de telefoon of een afspraak informatie en praktische tips te geven.

Heeft u een juridische vraag? Voor een antwoord  belt u met onze juristen op 0900 - 80 20 (0,25 p/m).

Bezoektijden

Kunt u door persoonlijke omstandigheden of door kostenoverwegingen niet bellen, dan bezoekt u het inloopspreekuur op één van de onderstaande vestigingen.

Vestiging Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Alkmaar     09.00 - 11.00 uur    
Almelo     09.00 - 11.00 uur    
Almere   14.00 - 16.00 uur   09.00 - 11.00 uur  
Amersfoort   09.00 - 11.00 uur      
Amsterdam 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur  
Arnhem 09.00 - 11.00 uur       09.00 - 11.00 uur
Assen       09.00 - 11.00 uur  
Breda       09.00 - 11.00 uur  
Den Bosch       14.00 - 16.00 uur  
Den Haag 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur   09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur
Dordrecht       09.00 - 11.00 uur  
Eindhoven 14.00 - 16.00 uur     09.00 - 11.00 uur  
Emmen   14.00 - 16.00 uur      
Enschede 09.00 - 11.00 uur   14.00 - 16.00 uur    
Groningen 09.00 - 11.00 uur        
Haarlem   09.00 - 11.00 uur   09.00 - 11.00 uur  
Heerlen   14.00 - 16.00 uur      
Leeuwarden   09.00 - 11.00 uur      
Leiden     14.00 - 16.00 uur    
Lelystad   14.00 - 16.00 uur      
Maastricht       14.00 - 16.00 uur  
Middelburg     09.00 - 11.00 uur    
Nijmegen       09.00 - 11.00 uur  
Roermond     14.00 - 16.00 uur    
Rotterdam 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur 09.00 - 11.00 uur   09.00 - 11.00 uur
Tilburg   09.00 - 11.00 uur     09.00 - 11.00 uur
Utrecht   14.00 - 16.00 uur     09.00 - 11.00 uur
Zaandam 14.00 - 16.00 uur        
Zutphen     14.00 - 16.00 uur    
Zwolle     09.00 - 11.00 uur    

Videospreekuur Apeldoorn & Lochem

Vanwege technische problemen is het momenteel niet mogelijk om afspraken te maken voor de videospreekuren in het gemeentehuis van Apeldoorn en Lochem.

Uw mening telt...                                   

Klachten                                    

Heeft u opmerkingen en/of suggesties over de website? Wij horen dat graag! Mail de webredactie op webredactie@juridischloket.nl. Juridische vragen gericht aan dit e-mailadres worden niet beantwoord.

Bent u ontevreden over een dienst van het Juridisch Loket? Heeft u een klacht over een door het Juridisch Loket verleend advies of juridische dienst? Meld dit dan eerst telefonisch of aan de balie bij het Juridisch Loket zelf. Wij zoeken dan direct een oplossing voor u.

Lukt dit niet, of blijft u ontevreden, dan kunt u het klachtenformulier (pdf) invullen en indienen. Uw formele klacht wordt centraal geregistreerd en behandeld door het hoofdkantoor van het Juridisch Loket. U kunt géén klacht indienen over het algemene beleid en de beleidsvoering van het Juridisch Loket.

Lees meer in onze klachtenfolder (pdf)

 

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.