Âporro LOKET 0101Pano Copy

Juridisch advies dat u vooruit helpt

Het Juridisch Loket geeft eerste hulp bij juridische vragen. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over ontslag, echtscheiding of de huur? Wij helpen u op deze website met informatie, tips en voorbeeldbrieven.

Heeft u een persoonlijk advies nodig? Bel dan onze deskundige juristen via 0900-8020 (€ 0,25 p/m) of kom langs in een van onze vestigingen. Met ons juridisch advies kunt u weer vooruit.

Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Lees meer over onze werkwijze

Over onze dienstverlening

Nieuw5
Door advies van onze betrokken juristen voorkomen we vaak een juridische procedure.
Jan Albert Waal - Algemeen directeur

Onze partners

Onze partners

Ontmoet onze partners

Samenwerking met andere partijen is essentieel voor het Juridisch Loket. Door naar elkaar te verwijzen, kennis uit te wisselen en gezamenlijk problemen te signaleren, kunnen wij u zo goed mogelijk helpen.

Bekijk onze partners
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.