Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Naar de notaris

U kunt een testament laten maken bij een notaris als u minimaal 16 jaar bent. De notaris bespreekt met u wat u wilt regelen. De notaris mag geen testament voor u maken als hij denkt dat:

 • u iets niet goed begrijpt
 • u iets eigenlijk niet wilt

Dit kan bijvoorbeeld door ziekte komen.

De notaris schrijft uw testament in bij het Centraal Testamentenregister. In dit register kan uw familie na uw overlijden controleren of u een testament heeft en bij welke notaris. De inhoud van het testament staat niet in het register. Hiervoor moet uw familie naar de notaris.

Wensen in uw testament

In uw testament laat u uw wensen opschrijven. U bepaalt zelf wie wat van u erft, bijvoorbeeld:

 • U wilt iemand erfgenaam maken, zoals de partner met wie u samenwoont. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner namelijk niet automatisch erfgenaam.
 • U wilt geld geven aan een goed doel.
 • U wilt geld, sieraden of andere spullen aan iemand geven.
 • U wilt uw kind onterven, of regelen dat andere familieleden niets krijgen.

Als u niets regelt, staat in de wet wie uw erfgenamen zijn.

U kunt een executeur kiezen

In uw testament kunt u beslissen wie executeur wordt. Dat is iemand die na uw overlijden praktische zaken regelt. Zoals het opzeggen van de huur en abonnementen. De executeur kan een familielid, kennis of een notaris zijn. Dit mag een andere notaris zijn dan de notaris die uw testament maakt. U kunt ook 2 of meer executeurs kiezen.

De executeur heeft recht op een vergoeding. Die is 1% van de waarde van de erfenis. Maar u kunt in uw testament ook regelen dat de executeur een hogere, lagere of geen vergoeding krijgt.

Is een bewindvoerder nodig?

Denkt u dat uw erfgenamen niet verstandig met uw erfenis kunnen omgaan? Dan kunt u in uw testament een bewindvoerder noemen. Redenen zijn bijvoorbeeld:

 • U vindt uw erfgenaam nog te jong.
 • Uw erfgenaam heeft een geestelijke handicap.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar en u wilt niet dat uw partner of ex-partner over de erfenis beslist.

De bewindvoerder beslist dan over de erfenis van deze erfgenaam. In uw testament bepaalt u tot wanneer de bewindvoerder dit doet. Daarna mag uw erfgenaam zelf besluiten wat hij met de erfenis doet.

Voogd

U kunt ook een voogd voor uw kinderen aanwijzen in uw testament. Een voogd zorgt voor uw kinderen als u overlijdt. Dit heet: testamentaire voogdij. U laat in uw testament opschrijven wie u als voogd wilt.

U kunt ook zonder notaris een voogd aanwijzen. U moet dan een formulier opsturen naar de rechtbank. Het aanwijzen van een voogd is gratis als u het formulier digitaal invult.

Uw testament veranderen

Uw testament blijft geldig tot u het laat aanpassen. Verandert er iets in uw situatie? Stopt uw relatie bijvoorbeeld en wilt u niet dat uw ex-partner van u erft? Of overlijdt de executeur die in uw testament staat? Dan is het belangrijk om uw testament aan te passen. Bespreek dit met uw notaris.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een levenstestament?

  In een levenstestament geeft u iemand toestemming om namens u beslissingen te maken als u dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld als u in coma raakt, of dement wordt. In het levenstestament staat hoe die persoon moet beslissen over bijvoorbeeld uw geldzaken of een medische behandeling. De notaris schrijft uw wensen op.

  U kunt ook een levenstestament maken zonder notaris. Het nadeel hiervan is dat bedrijven, zoals de bank, dit niet altijd accepteren. Als u het levenstestament laat maken door de notaris, kan die het inschrijven in het Centraal Testamentenregister. Hierdoor kan iedereen bij een notaris navragen of u een levenstestament heeft en zo controleren wie welke beslissingen mag nemen voor u.

  Een levenstestament geldt alleen tijdens uw leven. Wilt u iets regelen voor na uw overlijden? Dan moet u een testament laten maken bij de notaris.

 • Wat kost een testament?

  Voor een testament moet u naar een notaris. Het laten maken van een testament kost tussen de € 400 en € 800. De kosten verschillen per notaris en hangen af van uw wensen.

 • Wat kan ik regelen zonder testament?

  Wilt u zelf kleine dingen regelen? Bijvoorbeeld:

  • spullen met emotionele waarde aan iemand geven, zoals sieraden
  • uw wensen bepalen over uw uitvaart

  Dan kunt u dit opschrijven in een codicil. Dit is een document dat u zelf kunt maken, zonder notaris:

  • Schrijf de tekst met de hand.
  • Zet de datum van schrijven erop.
  • Zet op elke pagina uw handtekening.
  • Bewaar het codicil op een plek waar uw erfgenamen het kunnen vinden, bijvoorbeeld thuis of bij de notaris.

  Wilt u meer regelen? Bijvoorbeeld hoe u uw geld, auto of huis verdeelt na uw overlijden? Dan moet u naar de notaris voor een testament.

Terug naar boven Shape