(Beperkte) gemeenschap van goederen | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor 1 januari 2018 (gemeenschap van goederen)

U bent automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd.

Bij een gemeenschap van goederen zijn al uw bezittingen en schulden vóór en tijdens uw huwelijk van u samen. Had u of uw echtgenoot voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een eigen huis? Dan is dit door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap gezamenlijk bezit geworden.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Zo kan een erfenis aan een van u zijn toegewezen en bouwt u beiden eigen pensioenrechten op.

Huwelijkse voorwaarden

Wilt u de verdeling van uw vermogen en schulden anders regelen? Dan kunt u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afspreken. Dit kan ook tijdens uw huwelijk. Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als een notaris deze voor u opmaakt.

Na 1 januari 2018 (beperkte gemeenschap van goederen)

Sinds 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet. U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor:

 • blijven privébezittingen of schulden vóór uw huwelijk van u. Denk aan een eigen huis, hypotheek of auto.
 • blijven alle gezamenlijke bezittingen of schulden vóór uw huwelijk van u samen. Deze vallen wel in de gemeenschap van goederen, ook al bezat de andere partner een kleiner deel.
 • worden alle nieuwe bezittingen of schulden tijdens uw huwelijk van u samen.

Een erfenis of schenking is niet van u samen. Ook niet als u dit tijdens uw huwelijk krijgt. De erfenis of schenking blijft van degene die erft of een schenking krijgt.

U moet voordat u gaat trouwen, vastleggen welke bezittingen en schulden van wie zijn. Gaat u scheiden? Dan moet u bewijzen welke bezittingen en schulden van welke echtgenoot zijn. Kunt u dit niet? Dan is het mogelijk alsnog van u samen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden opstellen?

  In huwelijkse voorwaarden maakt u afspraken over welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke niet.

  Huwelijkse voorwaarden stelt u op bij de notaris. De notaris maakt een officiële akte. De notaris kan uw voorwaarden inschrijven in het huwelijksgoederenregister. Dit is niet verplicht. Laat u uw huwelijkse voorwaarden inschrijven? Dan gelden de afspraken tussen u en uw partner ook voor bijvoorbeeld schuldeisers. Vraag bij de notaris na wat in uw situatie het beste is.

  Wilt u dat uw huwelijkse voorwaarden vanaf uw trouwdatum gelden? Laat de voorwaarden dan opstellen voordat u trouwt. U kunt ook tijdens uw huwelijk voorwaarden opstellen. Ze gelden dan vanaf het moment dat u ze heeft opgesteld. Tot dat moment geldt voor u de (beperkte) gemeenschap van goederen.

  Heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld en wilt u deze veranderen? Dat kan ook via de notaris.

  Kosten notaris

  De kosten voor het maken van huwelijkse voorwaarden verschillen per notaris. Vraag daarom vooraf bij de notaris na wat de kosten zijn.

  Heeft u weinig inkomen en vermogen? Dan kunt u misschien voor een lager bedrag naar de notaris.

Terug naar boven Shape