(Beperkte) gemeenschap van goederen | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vrijdag 24 mei 2019 zijn wij gesloten. Excuses voor het ongemak.

Voor 1 januari 2018 (gemeenschap van goederen)

U bent automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd.

Bij een gemeenschap van goederen zijn al uw bezittingen en schulden vóór en tijdens uw huwelijk van u samen. Had u of uw echtgenoot voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een eigen huis? Dan is dit door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap gezamenlijk bezit geworden.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Zo kan een erfenis aan een van u zijn toegewezen en bouwt u beiden eigen pensioenrechten op.

Huwelijkse voorwaarden

Wilt u de verdeling van uw vermogen en schulden anders regelen? Dan kunt u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afspreken. Dit kan ook tijdens uw huwelijk. Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als een notaris deze voor u opmaakt.

Na 1 januari 2018 (beperkte gemeenschap van goederen)

Sinds 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet. U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor:

  • blijven privébezittingen of schulden vóór uw huwelijk van u. Denk aan een eigen huis, hypotheek of auto.
  • blijven alle gezamenlijke bezittingen of schulden vóór uw huwelijk van u samen. Deze vallen wel in de gemeenschap van goederen, ook al bezat de andere partner een kleiner deel.
  • worden alle nieuwe bezittingen of schulden tijdens uw huwelijk van u samen.

Een erfenis of schenking is niet van u samen. Ook niet als u dit tijdens uw huwelijk krijgt. De erfenis of schenking blijft van degene die erft of een schenking krijgt.

U moet voordat u gaat trouwen, vastleggen welke bezittingen en schulden van wie zijn. Gaat u scheiden? Dan moet u bewijzen welke bezittingen en schulden van welke echtgenoot zijn. Kunt u dit niet? Dan is het mogelijk alsnog van u samen.

Meer informatie over dit onderwerp
  • Wat als ik geen (beperkte) gemeenschap van goederen wil?

    Wilt u het eigendom van uw bezittingen en vermogen tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap anders regelen? Dan kunt u kiezen voor huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

    Hierin spreekt u samen met uw echtgenoot de verdeling van uw bezittingen en schulden af. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat niets of juist alles van u samen is.

    Huwelijkse voorwaarden stelt u op in een akte bij de notaris. Dat doet u vóór of tijdens het huwelijk. Tijdens uw huwelijk kunt u uw huwelijkse voorwaarden wijzigen.

Terug naar boven Shape