Hoe komt een zorgregeling of omgangsregeling tot stand?

Gaat u scheiden en heeft u samen kinderen? Dan legt u de afspraken die u samen maakt over de kinderen vast in een zorgregeling of omgangsregeling (ouderschapsplan). U kunt daarvoor een mediator inschakelen. Lukt het maken van afspraken niet via een mediator, dan heeft u een advocaat nodig.

Bij scheiding blijft u allebei verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. U moet samen afspreken bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben en wanneer de andere ouder de kinderen ziet.

In een zorgregeling of omgangsregeling worden afspraken gemaakt over het contact tussen kind en ouder. Dit wordt vaak vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • Wanneer de kinderen naar welke ouder gaan;
 • Hoelang zij daar blijven;
 • Hoe de schoolvakanties worden geregeld;
 • Wie de kinderen ophaalt en brengt. 


Lukt het niet om samen een zorg- of omgangsregeling op te stellen? Dan kunt u een mediator (bemiddelaar) inschakelen. Komt u er ook via een bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling op te stellen. U heeft daar een advocaat bij nodig. 

Ook uw kinderen kunnen de rechter verzoeken om een zorg- of omgangsregeling vast te stellen. Beide ouders moeten zich daar dan aan houden.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is co-ouderschap?

  Bij co-ouderschap wordt de dagelijkse opvoeding en verzorging van de kinderen gelijk verdeeld. Bijvoorbeeld de kinderen zijn 3 dagen bij de ene en 4 dagen bij de andere ouder.

  De ouders houden zoveel mogelijk rekening met het belang van hun kind of kinderen. Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang:

  • Een goede ouderschapsrelatie;
  • Wederzijds respect en een goede afstemming:
  • Een goede communicatie tussen de ouders.


  Beide ouders kunnen ervoor kiezen om de kosten voor de kinderen te delen. Maar dat hoeft niet. Uitgangspunt blijft dat beide ouders bijdragen in de kosten van de kinderen, naar rato van de draagkracht. Zit er een verschil van inkomen (daarmee ook draagkracht) tussen beide ouders? Dan zal de ouder die het meest verdient meer kinderalimentatie moeten betalen.

  Meer informatie over het verdelen van de kosten en financiële tegemoetkomingen bij co-ouderschap vindt u op de website van het Nibud.

 • Wat is een ouderschapsplan?

  Ouders die beide het ouderlijk gezag hebben zijn verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Daarin worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de verzorging, kinderalimentatie en informatie- uitwisseling over uw minderjarige kinderen. Heeft u niet samen het ouderlijk gezag? Dan bent u niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.


  Meer informatie over het ouderschapsplan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Kan een bestaande zorgregeling of overgangsregeling later worden gewijzigd?

  Ja. Als de omstandigheden veranderen, kan de zorgregeling of omgangsregeling worden gewijzigd. Dat geldt zowel voor regelingen die:

  • u onderling heeft afgesproken;
  • door de rechter zijn vastgesteld.


  Ook uw kinderen kunnen de rechter vragen om de zorg- of omgansgregeling te veranderen of te beëindigen. Dit kan zelfs als ze nog geen 12 jaar oud zijn. Ze kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven. De rechter oordeelt over het verzoek. Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

  Een verzoek tot wijziging moet door een advocaat worden ingediend. De rechter kan:

  •  Een nieuwe zorgregeling of omgansgregeling vaststellen;
  •  De bestaande zorgregeling of omgangsregeling tijdelijk beëindigen;
  •  De bestaande zorgregeling of omgangsregeling  definitief beëindigen.