Nieuwe partner: meer of minder alimentatie?

Ontvangt of betaalt u alimentatie en krijgt u een nieuwe levenspartner? Dan kan er iets veranderen in uw financiële situatie. Dat kan aanleiding zijn voor een verhoging of verlaging van de alimentatie. Toen u ging scheiden, keek de rechter naar wat de één nodig had (de behoefte) en wat de ander kon missen (de draagkracht).

Door een nieuwe partner kan die draagkracht veranderen. Of u nu alimentatie krijgt of betaalt. Hieronder kunt u kiezen welke situatie voor uw geldt. Per situatie vindt u informatie over zowel partneralimentatie als kinderalimentatie.

Mogelijk kunt u de rechter vragen om de alimentatie aan te passen in verband met gewijzigde omstandigheden.

Veelgestelde vragen

 • Ik krijg alimentatie en heb een nieuwe partner

  Partneralimentatie
  Gaat u met een nieuwe partner duurzaam samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan heeft u geen recht meer op partneralimentatie. Het is dan aan u om dat aan uw ex-partner te melden. Doet u dit niet, dan kan uw ex-partner de rechter vragen de alimentatie te herzien. Bij een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt de alimentatieplicht van uw ex-partner altijd. Dit is duidelijk in de wet vastgelegd. Wanneer u alleen met een nieuwe partner gaat samenwonen, is het niet zo eenvoudig: niet elke nieuwe samenleefsituatie betekent het einde van uw partneralimentatie.

  Heeft u een vraag over uw nieuwe samenleefsituatie? Bezoek dan één van onze vestigingen bij u in de buurt of bel 0900-8020 (€0,25 p/m) voor gratis advies op maat van onze juridische medewerkers.

  Kinderalimentatie
  Uw ex-partner moet wel doorgaan met het betalen van alimentatie voor uw gezamenlijke kinderen. Kinderalimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in uw financiële situatie of in die van uw ex-partner. Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat met uw nieuwe partner, wordt deze ook onderhoudsplichtig voor uw kinderen. Deze onderhoudsplicht geldt alleen voor kinderen die tot het gezin behoren en voor zolang het huwelijk of geregistreerd partnerschap duurt. Er kan soms ook sprake zijn van een onderhoudsplicht als u ongehuwd samenwoont.

 • Ik krijg alimentatie en mijn ex heeft een nieuwe partner

  Partneralimentatie
  De partneralimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie. Wanneer de nieuwe partner van uw ex eigen inkomsten heeft, is het uitgangspunt dat hij of zij daarmee in eigen onderhoud kan voorzien. Dit inkomen blijft buiten de draagkrachtberekening. De helft van de woonkosten en van andere gezamenlijke lasten worden aan de nieuwe partner toegerekend. De nieuwe partner wordt buiten beschouwing gelaten bij de toepassing van het draagkrachtpercentage. De draagkracht van uw ex zou in dit geval toe kunnen nemen, waardoor hij of zij meer partneralimentatie zou moeten gaan betalen.

  Wanneer de nieuwe partner van uw ex niet (geheel) in eigen onderhoud kan voorzien, kan het eventuele inkomen van de partner bij dat van uw ex worden opgeteld. Bij het bepalen van de draagkrachtruimte wordt uw ex dan als samenwonende of gehuwde aangemerkt.

  Kinderalimentatie
  Als uw ex een nieuwe partner heeft, heeft dat in principe geen invloed op de hoogte van de alimentatie die u voor de kinderen ontvangt. 

  Kinderalimentatie heeft voorrang (prioriteit) boven alle andere onderhoudsverplichtingen. Voor de bepaling van de draagkracht van uw ex wordt alleen naar zijn of haar eigen financiële situatie gekeken. Dit betekent dat uw ex de kinderalimentatie moet blijven betalen, ook als uw ex nu ook zijn of haar nieuwe partner zou moeten onderhouden. De nieuwe partner wordt geacht in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het maakt daarbij niet uit of deze nu wel of geen eigen inkomsten heeft.

 • Ik betaal alimentatie en heb een nieuwe partner

  Partneralimentatie
  De partneralimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie. Wanneer uw nieuwe partner eigen inkomsten heeft, is het uitgangspunt dat hij of zij daarmee in eigen onderhoud kan voorzien. Dit inkomen blijft buiten de draagkrachtberekening. De helft van de woonkosten en van andere gezamenlijke lasten worden aan uw nieuwe partner toegerekend. Uw nieuwe partner wordt buiten beschouwing gelaten bij de toepassing van het draagkrachtpercentage. Uw draagkracht zou in dit geval toe kunnen nemen, waardoor u eventueel meer partneralimentatie zou moeten gaan betalen.

  Wanneer u aannemelijk kunt maken dat uw nieuwe partner niet (geheel) in eigen onderhoud kan voorzien, kan zijn of haar inkomen bij dat van u worden opgeteld. Bij het bepalen van de draagkrachtruimte wordt u dan als samenwonende of gehuwde aangemerkt.

  Kinderalimentatie
  Als u een nieuwe partner heeft, heeft dat in principe geen invloed op de hoogte van de alimentatie die u voor de kinderen betaalt.

  Kinderalimentatie heeft voorrang (prioriteit) boven alle andere onderhoudsverplichtingen. Voor de bepaling van de draagkracht wordt er alleen naar uw eigen financiële situatie gekeken. Dit betekent dat u de kinderalimentatie moet blijven betalen, ook als u nu daarbij uw nieuwe partner zou moeten onderhouden. Uw nieuwe partner wordt geacht in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het maakt daarbij niet uit of deze nu wel of geen eigen inkomsten heeft.

 • Ik betaal alimentatie en mijn ex heeft een nieuwe partner

  Partneralimentatie
  Uw ex hoort het u te vertellen als hij of zij opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner “als waren zij gehuwd”. In dat geval eindigt uw alimentatieverplichting namelijk. Als uw ex daar niet mee akkoord gaat, zult u naar de rechter moeten gaan om de partneralimentatie stop te laten zetten. Het kan zelfs zijn dat uw ex met terugwerkende kracht de partneralimentatie aan u moet terugbetalen, als hij/zij die ten onrechte heeft ontvangen.

  Kinderalimentatie
  U moet wel doorgaan met het betalen van alimentatie voor uw gezamenlijke kinderen. Kinderalimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in uw financiële situatie of in die van uw ex-partner.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Alimentatie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.