Documenten bewaren

Ziet u aankomen dat u een geschil krijgt met een persoon of instantie? Dan is het van groot belang dat u een zo volledig mogelijk 'dossier' aanlegt. Verzamel alle documenten die met het conflict te maken hebben en bewaar ze goed.

Correspondentie bewaren

Dat geldt ook voor de correspondentie. Sla niet alleen de brieven op die u van de tegenpartij ontvangt, maar maak ook kopieën van de brief of brieven die u zelf verstuurt.

Bewaar ook de correspondentie die u per e-mail hebt gevoerd. En schrijf op welke informatie u aan de telefoon te horen krijgt en welke afspraken u via de telefoon hebt gemaakt. Als u belangrijke afspraken per telefoon maakt, is het verstandig om deze daarna nog schriftelijk te bevestigen.

Verzendbewijs en ontvangstbevestiging bewaren

In de meeste gevallen is het verstandig om uw brieven aangetekend te versturen. Wanneer u de brief aangetekend verstuurt, heeft u zekerheid van verzending (verzendbewijs) én zekerheid van ontvangst (handtekening van ontvangst). Dan kunt u achteraf bewijzen wat u heeft gestuurd. Bewaar het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging bij de kopie van uw brief. Dan staat u altijd sterker.

Naast de correspondentie en verzendbewijzen, zijn er mogelijk nog meer documenten die u goed moet bewaren. Deze website geeft informatie, advies en praktische tips over verschillende juridische onderwerpen. Hierbij staat vermeld welke documenten van belang zijn bij uw juridische probleem:

Werk
Consument & Geldzaken
Familie & Relatie
Wonen
Uitkeringen & Toeslagen
Schade & Letsel
Politie & Justitie
Verblijf & Immigratie

Administratie op orde

Weet ook waar u welke documenten u bewaart. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft op de website tips om overzicht in uw administratie te houden.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.