Wat kan ik doen als ik (teveel) schulden heb?

Als u (veel) schulden heeft is het vaak lastig om een overzicht te maken van uw mogelijkheden. Hoe u het beste uw schulden kunt regelen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw schulden. Volg ons stappenplan en bekijk welke aanpak voor u het best werkt om uw schulden op te lossen. 

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Maak een overzicht van uw financiën

Maak eerst een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Bezuinig waar u kunt als u uw schulden niet (geheel) kunt betalen. U kunt bijvoorbeeld abonnementen opzeggen. Zo houdt u meer geld over om aan uw schuldeisers te betalen. Misschien wilt maatschappelijk werk of het sociaal wijkteam van uw gemeente u helpen bij het maken van een dergelijk overzicht.

Stap 2. Tref een betalingsregeling met uw schuldeiser(s)

Neem contact op met de schuldeiser en vraag om een betalingsregeling. U kunt een bedrag aan aflossing per maand voorstellen. U kunt een berekening van uw beslagvrije voet meesturen om uw voorstel te onderbouwen. Soms heeft de schuldeiser hiervoor een formulier dat u kunt invullen.

Uw schuldeiser is niet verplicht om uw betalingsregeling te accepteren. Spreekt u een betalingsregeling af? Zorg er dan voor dat het maandelijkse bedrag op tijd op de rekening van de schuldeiser wordt bijgeschreven. Zo voorkomt u dat uw betalingsregeling (blijvend) komt te vervallen. De schuldeiser kan vervolgens verdere stappen zetten die extra kosten voor u opleveren. De schuldeiser kan naar de rechter stappen voor een vonnis of een dwangbevel afgeven.

Stap 3. Vraag hulp aan een budgetbeheerder

Lukt het niet om haalbare afspraken te maken met uw schuldeisers? Of lukt het u niet om rond te komen met het geld dat u maandelijks ontvangt? Dan kunt u hulp vragen aan een budgetbeheerder. Er zijn verschillende budgetbeheerders waar u zich kan aanmelden. Sommige gemeenten bieden naast gemeentelijke schuldhulpverlening ook budgetbeheer aan.

Wilt u meer weten over budgetbeheer? Via de wegwijzer van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. 

Stap 4. Meld u aan voor schuldhulpverlening bij de gemeente

Als u uw schuldeisers niet (meer) kunt betalen, kunt u bij schuldhulpverlening van uw gemeente terecht. De schuldhulpverlener gaat proberen een 'minnelijk traject' te starten. Uw schuldhulpverlener maakt afspraken met uw schuldeisers over het betalen van de schulden.

Meer informatie over schuldhulpverlening via uw gemeente vindt u bij Hoe werkt schuldhulpverlening bij de gemeente?

Stap 5. Verzoek om toelating tot Wsnp

Als het voorstel vanuit de schuldbemiddeling of schuldsanering niet geaccepteerd wordt, dan is het 'minnelijk traject' mislukt. U kunt dan een verzoek indienen bij de rechtbank voor het toelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Uw hulpverlenende instantie zal meewerken aan het opstellen van het verzoek. Zij zal een verklaring afgeven waarom het 'minnelijke traject' is mislukt. De Wsnp duurt in principe 3 jaar, maar kan in bijzondere gevallen 5 jaar duren.

Meer informatie over de Wsnp vindt u bij ‘Wanneer kom ik voor de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp) in aanmerking?'.

Stap 6. Vraag een faillissement aan

Als uw Wsnp-verzoek is afgewezen, kunt u een persoonlijk faillissement aanvragen. Een faillissement wordt uitgesproken door de rechter als u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Als u onvoldoende geld heeft om de schulden te betalen, wordt het faillissement opgeheven ‘wegens gebrek aan baten’. Dit betekent dat de schulden niet worden afgelost en de schuldeisers de vorderingen weer bij u kunnen innen. Daarnaast worden de kosten van het faillissement ook bij u in rekening gebracht. Hierdoor is een persoonlijk faillissement in de praktijk geen (blijvende) oplossing.

Veelgestelde vragen

 • Mag een schuldeiser of deurwaarder mijn verzoek om een betalingsregeling afwijzen?

  Een schuldeiser is niet verplicht om een betalingsregeling aan te gaan. Als u hulp krijgt via schuldhulpverlening gaan schuldeisers sneller akkoord met een regeling.

 • Kom ik voor de Wsnp in aanmerking als mijn inkomen te laag, mijn schulden te hoog en/of ik (te) weinig schuldeisers heb?

  Het gaat erom dat uw schuld(en) zo hoog opgelopen, dat u deze niet meer met uw inkomen kunt afbetalen. Dit worden ‘problematische schulden’ genoemd. De hoogte van uw inkomen, uw schulden of het aantal schuldeisers is hiervoor niet van belang.

  Meer over de voorwaarden voor de Wsnp leest u op de pagina 'Wanneer kom ik voor de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp) in aanmerking?'.

 • Ik heb al eens in de Wsnp gezeten. Mag ik een nieuwe aanvraag indienen?

  Is uw Wsnp-traject eerder tussentijds beëindigd zonder schone lei? Dan moet u 10 jaar wachten voordat u een nieuwe aanvraag kan doen. Is uw Wsnp tussentijds beëindigd omdat alle schulden betaald zijn of omdat u zelf uw schulden kon betalen? Dan kunt u mogelijk eerder een nieuwe aanvraag doen.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw schulden niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u graag met advies welke schulden u als eerst moet betalen. Zorg daarom voor een duidelijk overzicht heeft van al uw schulden. Ook van de schulden waar u het niet mee eens bent.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het oplossen van uw schulden. Heeft u meerdere schulden? Dan kunt u zich aanmelden bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.

 • Meer weten?

  Meer tips om zelf uw schulden te regelen vindt u op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een budgetplan? Dan kunt u hulp vragen via budgetbeheer.

  Zoekt u een schuldhulpverlener? Neem dan contact op met uw gemeente of bekijk de website van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) voor een schuldhulpverlener bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.