Mag op mijn loon of uitkering beslag worden gelegd?

Heeft de deurwaarder een vonnis van de rechter of een dwangbevel? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen om de schuld volledig te innen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om hieraan mee te werken. Een deel van uw loon of uitkering gaat dan rechtstreeks naar de deurwaarder.

De deurwaarder moet een aantal stappen volgen, voordat hij beslag op uw inkomen mag leggen.

De deurwaarder neemt de volgende stappen:

Stap 1. U ontvangt het vonnis of dwangbevel

Als u een rekening niet heeft betaald, kan een schuldeiser de rechter vragen om u toch de rekening te laten betalen. Als de rechter heeft besloten dat u de rekening moet betalen, komen daar ook hoge kosten voor de procedure bij. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis.

De deurwaarder betekent (bezorgt) eerst het vonnis aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten. Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd ondanks dat u nog in beroep kan. 

Bent u geld verschuldigd aan een overheidsinstantie? Dan heeft de deurwaarder een dwangbevel nodig om beslag op uw inkomen te mogen leggen.

Stap 2. De deurwaarder legt beslag

De deurwaarder legt beslag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt. Binnen 8 dagen nadat uw werkgever het beslagexploot heeft ontvangen ontvangt u een kopie hiervan. 

Stap 3. Verklaring van uw werkgever of uitkeringsinstantie

Na 4 weken geeft uw werkgever of uitkeringsinstantie informatie over uw inkomen en gezinssituatie aan de deurwaarder. Dit wordt een verklaring genoemd. De deurwaarder stuurt u binnen 3 dagen een kopie van de verklaring. De deurwaarder meldt u ook welke beslagvrije voet hij hanteert.

Let op:

Niet alle werkgevers en uitkeringsinstanties hebben uw volledige of juiste informatie. Controleer de verklaring en de beslagvrije voet. Klopt uw beslagvrije voet niet? Laat de deurwaarder dit zo snel mogelijk weten.

Meer informatie over uw beslagvrije voet vindt u onder de vraag: ‘Wat is mijn beslagvrije voet?

Stap 4. U ontvangt minder inkomen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt uw beslagvrije voet aan u over. De rest van uw salaris of uitkering wordt aan de deurwaarder overgemaakt.

Veelgestelde vragen

 • Mag de deurwaarder mijn hele inkomen in beslag nemen?

  De deurwaarder moet rekening houden met uw beslagvrije voet. Dit is het gedeelte van uw inkomen dat u nodig heeft om van te kunnen leven. De deurwaarder zal daarom maandelijks een gedeelte van uw salaris of uitkering inhouden, totdat u de hele schuld betaald heeft. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt dit gedeelte rechtstreeks aan de deurwaarder over.

 • Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen?

  De deurwaarder kan beslag leggen op ‘periodieke inkomsten’. Wanneer u bepaalde inkomsten (of uitkeringen) ontvangt met een bepaald doel, kan er een ‘beslagverbod’ gelden.

  Een aantal inkomsten waarop een beslagverbod gelden zijn:

  • Kinderbijslag: dit is bedoeld als bijdrage in de verzorging van kinderen;
  • Bijzondere bijstand: dit is met een bepaald doel toegewezen;
  • Studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten: dit is bedoeld om schoolkosten te betalen;
  • Onkostenvergoeding: dit is direct voor het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten;
  • Zorgtoeslag: tenzij uw zorgverzekering uw schuldeiser is;
  • Huurtoeslag: tenzij uw verhuurder uw schuldeiser is;
  • Kinderopvangtoeslag: tenzij de kinderopvang uw schuldeiser is;
  • Voorzieningen van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals uw persoonsgebonden budget.

  Let op:

  Wordt er beslag gelegd op uw bankrekening waar deze inkomsten op gestort worden? Dan vallen deze inkomsten wel onder het bankbeslag. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

 • Kan ik loonbeslag voorkomen?

  Nee. Als u eenmaal een vonnis of dwangbevel heeft ontvangen, dan mag de deurwaarder beslag leggen. U kunt de deurwaarder wel een betalingsregeling aanbieden. De deurwaarder is niet verplicht om de betalingsregeling te accepteren. Doe daarom een redelijk voorstel. U kunt de beslagvrije voet gebruiken om te laten zien wat in uw situatie redelijk is. Zo laat u de deurwaarder weten dat hij geen extra kosten hoeft te maken om de schuld te innen.

 • Wat kost loonbeslag?

  Bij loonbeslag moet de deurwaarder meerdere officiële stukken afgeven. Hierdoor kunnen de kosten van het beslag oplopen. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd.

  De deurwaarder rekent onder andere kosten voor het afgeven van:

  • het vonnis aan u (€ 74,83);
  • het vonnis en het beslagexploot bij uw werkgever of uitkeringsinstantie (€ 115,99);
  • het beslagexploot bij u (€ 65,83).

  Daarnaast rekent de deurwaarder voor het innen van een gedeelte van uw inkomen maandelijks kosten. Zijn er meerdere deurwaarders die beslag hebben gelegd op uw inkomen? Dan rekent de deurwaarder ook kosten om het gedeelte van uw inkomen te verdelen.

  De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder’.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een (gerechts)deurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals dagvaarden, akten opmaken, beslag leggen en panden ontruimen.

  Een incassobureau is een bedrijf dat voor bedrijven en personen rekeningen probeert te innen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Let op:

  Veel deurwaarders runnen tegelijkertijd een incassobureau. Wanneer ze optreden als incassobureau hebben ze ook die status. Een deurwaarder heeft echter toegang tot meer gegevens dan een incassobureau.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over loonbeslag niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met informatie over het loonbeslag. Is er een loonbeslag aangekondigd? Geef dan uw financiële gegevens door aan de deurwaarder. De deurwaarder kan dan uw beslagvrije voet berekenen. Houdt u te weinig over om aan uw financiële verplichtingen te voldoen? Neem dan tijdig contact op met het Juridisch Loket. Wij kunnen u adviseren, zodat u mogelijk het loonbeslag kunt voorkomen. Is er al loonbeslag gelegd? Dan kunt u uw beslagvrije voet aan de deurwaarder doorgeven.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het oplossen van uw schulden. Heeft u meerdere schulden en lukt het niet om deze op te lossen? Neem dan contact op met de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.  

 • Meer weten?

  Meer informatie over de hoogte van uw beslagvrije voet leest u bij 'Wat is mijn beslagvrije voet?'.

  Meer over het beslag op uw inkomen vindt u op Schuldinfo.nl. 

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.