Wat kan ik doen als ik een klacht over een deurwaarder heb?

Als u een klacht heeft over een deurwaarder, kunt u deze eerst schriftelijk aan de deurwaarder melden. Uw klacht moet gaan over een ‘gedraging’  van de deurwaarder. Komt u er met de deurwaarder niet uit? Dan is het afhankelijk van uw klacht bij welke instantie u uw klacht kan indienen.

Gedraagt de deurwaarder zich in strijd met de gedragsregels voor deurwaarders? Dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam. In de tuchtregels staat hoe een deurwaarder zich hoort te gedragen.

U kunt uw klacht neerleggen bij de Nationale Ombudsman, als uw klacht gaat over een ambtshandeling. Een ambtshandeling is een taak die de deurwaarder volgens de wet moet uitvoeren. Incasseert de deurwaarder namens de overheid? Dan kunt u uw klacht ook bij de Nationale Ombudsman indienen.

Kies uw situatie:

Ons advies:

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toetst op het tuchtrecht. Dat houdt in dat het om een gedraging van de deurwaarder moet gaan, die in strijd is met de tuchtregels.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de deurwaarder bijvoorbeeld berispen, een boete opleggen, schorsen of ontzetten uit zijn ambt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan er dus niet voor zorgen dat een beslag wordt opgeheven of dat de beslagvrije voet wordt aangepast.

U moet de klacht schriftelijk indienen. U kunt hiervoor het klachtformulier van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders gebruiken.

Ons advies:

U moet uw klacht binnen één jaar bij de Nationale Ombudsman aanmelden, nadat de deurwaarder zelf de klacht heeft behandeld. De Nationale Ombudsman kijkt naar uw individuele situatie en kan hierin adviseren of bemiddelen.

Meer informatie over de klachtprocedure vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een ambtshandeling?

  Een ambtshandeling is een taak die de deurwaarder volgens de wet moet uitvoeren.

  Voorbeelden van ambtshandelingen zijn:

  • het betekenen (afgeven) van een dagvaarding of een vonnis;
  • het leggen van beslag op uw inkomen, inboedel of bankrekening;
  • het ontruimen van uw woning na een vonnis.

  Wanneer een deurwaarder een ambtshandeling verricht, mag hij hiervoor kosten in rekening brengen. Dit zijn vaste tarieven. De deurwaarder moet u hierover informeren.

 • Aan welke regels moet de deurwaarder zich houden?

  De deurwaarder moet zich aan wetten en regels houden. Als de deurwaarder ambtshandelingen verricht, dan moet hij zich aan de wet houden. Daarnaast zijn er gedragsregels. Zo mag een deurwaarder geen onnodige kosten maken om een schuld bij u te innen. En mag hij bijvoorbeeld niet onnodig dreigen met beslag op uw spullen.

  Met welke wet- en regelgeving de deurwaarder te maken heeft leest u op de website van de KBVG.

 • Welke kosten mag een deurwaarder rekenen?

  Lukt het een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder niet om een rekening bij u te innen? Dan kan de deurwaarder in opdracht van de schuldeiser een (juridische) procedure starten. De schuldeiser vraagt de rechter om een uitspraak (vonnis) waarin staat dat u de rekening moet betalen. U moet dan ook alle kosten van de procedure betalen. Deze worden vaak in het vonnis benoemd.

  De deurwaarder moet een aantal ambtshandelingen verrichten, zoals het ‘betekenen’ (bezorgen) van de dagvaarding en het vonnis. De deurwaarder rekent hiervoor vaste tarieven. De tarieven van een ambtshandeling zijn vastgelegd in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders'. De tarieven worden elk jaar aangepast.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw klacht niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u graag met uw vragen over de gedragsregels van de deurwaarder. Heeft de deurwaarder uw klacht behandeld? Dan kan het Juridisch Loket u adviseren over uw vervolgstappen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van uw klacht. Een klacht is heel persoonlijk. U bent namelijk de enige die kan uitleggen hoe een bepaalde situatie op u overkomt. Heeft u een klacht opgesteld en wilt u weten of de deurwaarder in strijd met de gedragsregels heeft gehandeld? Dan kan het Juridisch Loket u hierover informatie geven.

 • Meer weten?

  Meer over de procedure bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder vindt u op rechtspraak.nl.

  Meer over de procedure bij de Nationale Ombudsman vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.