Wat is mijn beslagvrije voet?

Als er beslag ligt op uw inkomen, kan de deurwaarder niet uw hele inkomen inhouden. De wet regelt dat er een gedeelte van uw inkomen (salaris of uitkering) moet worden vrijgelaten om uw vaste lasten te betalen. Dit deel wordt de beslagvrije voet genoemd. Uw inkomen boven uw beslagvrije voet wordt door uw werkgever of uitkeringsinstantie rechtstreeks overgemaakt aan de deurwaarder, totdat uw schuld is betaald.

De beslagvrije voet is voor iedereen anders. Er zijn normen vastgesteld als uitgangspunt voor uw beslagvrije voet gelden. De deurwaarder moet o.a. rekening houden met:

 • uw gezinssamenstelling;
 • uw inkomen;
 • uw woonlasten;
 • uw zorgkosten;
 • uw toeslagen van de Belastingdienst.

Uw normbedrag wordt verhoogd met uw woonlasten en zorgkosten als deze hoger zijn dan gemiddeld. Heeft u meerdere inkomsten? Dan geldt de beslagvrije voet voor alle inkomsten. Ligt er beslag op één van uw inkomsten? Dan wordt uw andere inkomen op uw beslagvrije voet afgetrokken.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de normbedragen voor de beslagvrije voet?

  De normbedragen worden afgeleid van de bijstandsnorm. De bijstandsnorm wordt elke 6 maanden opnieuw vastgesteld (in januari en juli). De normen veranderen ook elk half jaar.

  De normen voor de beslagvrije voet  kunt u vinden op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).

 • Hoe werkt de verhoging voor de woonlasten?

  In uw normbedrag is uitgegaan van een standaardbedrag woonkosten van € 204,43. Betaalt u meer huur van dit normbedrag? Dan trekt u dit normbedrag én uw huurtoeslag van uw huur af. Het bedrag dat u overhoudt mag u optellen bij het normbedrag uw beslagvrije voet.

  Ontvangt u uw huurtoeslag niet, omdat deze wordt ingehouden door uw verhuurder of de Belastingdienst? Dan trekt u uw huurtoeslag niet van uw huur af. 

  Bijvoorbeeld: U betaalt € 550 euro huur. U ontvangt € 173 euro huurtoeslag. U telt dan (€ 550 - € 173 - € 204,43 = ) € 172,57 bij uw normbedrag op.

  Let op:

  Er geldt een maximum aan woonlasten die u bij uw beslagvrije voet kunt optellen.

 • Hoe werkt de verhoging voor de zorgkosten?

  In uw normbedrag is uitgegaan van een standaard bedrag van € 39 euro zorgkosten voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Woont u samen met uw echtgenoot of partner? Dan wordt er uitgegaan van een gezamenlijk standaardbedrag van € 86 aan zorgkosten.

  Betaalt u meer premie? Dan brengt u het standaardbedrag én de toeslag die u ontvangt op uw zorgpremie in mindering. Het bedrag dat overblijft mag u bij uw beslagvrije voet optellen. 

  Ontvangt u uw zorgtoeslag niet, omdat die wordt ingehouden door uw zorgverzekeraar of de Belastingdienst? Dan hoeft u uw zorgtoeslag niet in mindering te brengen op uw zorgkosten.

  Bijvoorbeeld: U bent alleenstaand en betaalt € 96,95 zorgpremie. U ontvangt € 55 zorgtoeslag. U telt dan (€ 96,95 - € 55- € 39 =) € 2,95 bij uw normbedrag op.

 • Hoe bereken ik mijn beslagvrije voet?

  U kunt uw beslagvrije voet berekenen via het rekenprogramma van Schuldinfo.nl. Dit rekenprogramma rekent uw beslagvrije voet exact voor u uit. U kunt ook het rekenprogramma van de Rijksoverheid gebruiken om uw beslagvrije voet te berekenen.

  Heeft u meer woonlasten en/of zorgkosten dan uw normbedrag? Meldt dit dan zo snel mogelijk aan de deurwaarder die beslag legt.

 • Wat moet ik doen als de beslagvrije voet niet goed is berekend?

  Stuur de deurwaarder een aangetekende brief (voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet) waarin u vraagt om uw beslagvrije voet aan te passen.

  • Legt in de brief duidelijk uit waarom de beslagvrije voet niet klopt.
  • Stuur een berekening mee van uw beslagvrije voet en stuur bewijsstukken mee van uw woon- en zorgkosten.
  • Vraag om aanpassing van de beslagvrije voet en om aanpassing in het beslagregister.
  • Vraag om het bedrag dat teveel is ingehouden aan u terug te betalen.
  • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

  Als u de juiste informatie heeft gegeven, is de deurwaarder verplicht de beslagvrije voet aan te passen. U kunt een klacht indienen bij de deurwaarder als hij uw beslagvrije voet niet aanpast of als hij het bedrag dat teveel is ingehouden niet terug betaald.

 • Wat moet ik doen als er iets in mijn situatie verandert?

  U moet de deurwaarder informeren over uw persoonlijke situatie. De deurwaarder kan dan rekening houden met de juiste beslagvrije voet. Als er tussentijds iets in uw situatie verandert, moet u dit doorgeven aan de deurwaarder. De beslagvrije voet wordt dan aangepast.

  Let op:

  De normbedragen van de beslagvrije voet zijn afhankelijk van de geldende bijstandsnormen. Deze veranderen elke 6 maanden. U kunt uw beslagvrije voet elke 6 maanden opnieuw berekenen.

 • Kan de deurwaarder beslag leggen als mijn inkomen lager is dan mijn beslagvrije voet?

  Nee. Wanneer uw inkomen lager is dan de voor u geldende beslagvrije voet, dan is er geen beslagruimte. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt dan niets over aan de deurwaarder. Uw vakantiegeld kan mogelijk wel in beslag worden genomen.

 • Mag de deurwaarder al mijn vakantiegeld inhouden?

  Is uw beslagvrije voet inclusief uw vakantiegeld berekend? Dan wordt er elke maand een beetje van uw vakantiegeld bij uw beslagvrije voet opgeteld. U ontvangt dan eigenlijk maandelijks een gedeelte van uw vakantiegeld. De deurwaarder kan dan het gehele vakantiegeld inhouden wanneer dit wordt uitbetaald.

  Is uw beslagvrije voet exclusief uw vakantiegeld berekend? Dan wordt er maandelijks geen rekening gehouden met uw vakantiegeld. Dit betekent dat uw vakantiegeld in deze situatie aan u zal worden uitbetaald.

  Is uw inkomen lager dan uw beslagvrije voet? Dan komt u maandelijks een gedeelte te kort. Met uw vakantiegeld kunt u dan het gedeelte dat u maandelijks te kort komt aanvullen. Het gedeelte dat overblijft kan worden ingehouden.

  Bijvoorbeeld: u ontvangt € 1.150 salaris. U beslagvrije voet is € 1.200. U komt dan maandelijks € 50 tekort. Als er 12 maanden beslag ligt, komt u dus 12 x € 50 tekort. U ontvangt dan € 600 van uw vakantiegeld. De rest van uw vakantiegeld wordt aan de deurwaarder overgemaakt.

 • Kunnen meerdere deurwaarders beslag leggen op mijn inkomen?

  Ja. Als meerdere deurwaarders beslag leggen op uw inkomen, dan moeten zij zich bij de eerste deurwaarder melden die het beslag legt. De deurwaarders zullen de opbrengst van het beslag met elkaar moeten delen.

  De eerste deurwaarder die beslag legt op uw inkomen registreert dit beslag in het beslagregister. Een tweede deurwaarder kan in dit register zien dat er beslag ligt. De tweede deurwaarder kan zich vervolgens melden bij de eerste deurwaarder. Dit register moet voorkomen dat deurwaarders onnodig kosten maken voor het beslag en de beslagvrije voet op een goede manier vastgelegd.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw beslagvrije voet niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u bij het berekenen van de beslagvrije voet. Probeer altijd eerst zelf de berekening te maken.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het oplossen van uw schulden. Heeft u meerdere schulden en lukt het niet om deze op te lossen? Neem dan contact op met de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.  

 • Meer weten?

  Meer informatie over de beslagvrije voet en de berekening van de beslagvrije voet vindt u op Schuldinfo.nl.

  U kunt uw beslagvrije voet ook berekenen via de Rijksoverheid.

  Heeft u vragen over (de berekening van) uw beslagvrije voet? Neem dan telefonisch contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.