Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn kind?

U bent financieel aansprakelijk voor uw kind tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna is uw kind financieel onafhankelijk. Hierdoor bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw kind vanaf de 18e verjaardag maakt.

Of u geheel verantwoordelijk bent voor de schulden van uw kind, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind én de manier waarop de schuld is ontstaan.

U bent als ouder nog wel onderhoudsplichtig voor uw meerderjarige kind (tot 21 jaar). Deze onderhoudsplicht geldt voor het levensonderhoud en studie van uw kind.

 

Kies uw situatie:

Uw kind is jonger dan 18 jaar Uw kind is ouder dan 18 jaar

Ons advies:

Minderjarige kinderen kunnen geen contracten sluiten zonder toestemming van de ouders. Dat zou betekenen dat minderjarige kinderen zelfstandig niets kunnen kopen.

Verkopers mogen er daarom vanuit gaan dat kinderen toestemming van hun ouders hebben als zij iets kopen. Deze aankoop moet dan wel voor hun leeftijd gebruikelijk zijn. Ontstaat hierdoor een schuld? Dan bent u aansprakelijk, tenzij u vooraf of direct bij de aankoop heeft aangegeven dat uw kind geen toestemming heeft. De verkoper moet dit accepteren.

Heeft u geen toestemming gegeven en is de overeenkomst toch gesloten? Dan kunt u deze achteraf vernietigen, als de koop niet gebruikelijk is voor de leeftijd van uw kind.

Ons advies:

Vanaf 18 jaar is uw kind financieel onafhankelijk. Uw meerderjarige kind kan zelf een (koop)overeenkomst of lening afsluiten. Uw kind is zelf aansprakelijk voor schulden die hierdoor ontstaan.

Let op:

Het kan wel voorkomen dat ouders verantwoordelijk zijn voor schulden die vóór de 18e verjaardag zijn ontstaan. Wordt u aangesproken op een schuld van uw kind? Vraag dan altijd de overeenkomst op om te bekijken hoe oud uw kind was toen de overeenkomst gesloten werd.

Uw kind is jonger dan 14 jaar Uw kind is 14 jaar tot 16 jaar Uw kind is 16 tot 18 jaar Uw kind is ouder dan 18 jaar

Ons advies:

Voor kinderen onder de 14 jaar bent u volledig aansprakelijk. Het is verstandig hiervoor een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) te hebben. Deze verzekering vergoedt in de meeste gevallen de schade, die door uw minderjarige kind wordt veroorzaakt.

Ons advies:

Kinderen van 14 en 15 jaar kunnen zelf aansprakelijk zijn voor schade die ze aanrichten, als u aantoont dat u uw best heeft gedaan om de schade te voorkomen. Uw kind kan dan zelf aansprakelijk worden gesteld.

In de praktijk zal het erop neerkomen dat u alsnog de schade betaalt, tenzij uw WA-verzekering deze schade vergoedt.

Ons advies:

Uw kind van 16 of 17 jaar is zelf aansprakelijk voor schade. Echter, als u zelf onrechtmatig handelt of nalatig bent, kunt u als ouder toch verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld als u weet dat uw 16-jarige kind een onverzekerde bromfiets heeft en hiermee een ongeval veroorzaakt.

Ons advies:

Kinderen van 18 jaar en ouder zijn meerderjarig. Hierdoor zijn zij zelf aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken. Zij zullen daarom zelf een WA-verzekering moeten afsluiten, als zij niet meer onder uw verzekering vallen.

Uw kind is 12 tot 16 jaar Uw kind is 16 tot 18 jaar Uw kind is ouder dan 18 jaar

Ons advies:

Bij een schuld wegens een boete zijn ouders niet aansprakelijk. Denk hierbij aan verkeersovertredingen. Bij de boete wordt rekening gehouden met de draagkracht van uw kind en niet met de draagkracht van u. Boetes voor kinderen van 12 tot 16 jaar worden gehalveerd.

Ons advies:

Bij een schuld wegens boete zijn ouders niet aansprakelijk. Denk hierbij aan verkeersovertredingen. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten het volledige tarief betalen.

Ons advies:

Kinderen van 18 jaar en ouder zijn meerderjarig. Hierdoor zijn zij zelf aansprakelijk voor de boetes die aan hen worden opgelegd.

Veelgestelde vragen

 • Hoe draai ik een aankoop door mijn minderjarige kind terug?

  De koopovereenkomst is niet automatisch ongeldig omdat uw kind minderjarig is. U moet deze koopovereenkomst vernietigen.

  Dit doet u door de verkoper een aangetekende brief te sturen. Zet hierin duidelijk:

  • wat uw kind heeft gekocht;
  • wanneer uw kind dit heeft gekocht;
  • de leeftijd van uw kind;
  • dat u geen toestemming heeft gegeven voor de aankoop;
  • dat de aankoop niet gangbaar is voor een kind van deze leeftijd;
  • dat u daarom de koopovereenkomst vernietigt.

  Gaat de leverancier niet akkoord? Of wordt de schuld doorgestuurd naar een incassobureau? Wacht dan tot de verkoper naar de rechter gaat en de rechter om de overeenkomst te vernietigen.

 • Waarom ben ik aansprakelijk als mijn minderjarige kind rood staat?

  Uw minderjarige kind kan alleen een betaalrekening openen met uw toestemming. U moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen. Door toestemming te geven stelt u zich garant voor de roodstand.

  Bij een roodstand zal de bank eerst uw kind vragen de roodstand aan te vullen. Lukt dit niet? Dan bent u aansprakelijk. U kunt dit voorkomen door bij het openen van de rekening schriftelijk aan te geven dat uw kind geen toestemming heeft om rood mag staan.

 • Kan een deurwaarder mij dwingen een schuld van mijn meederjarige kind te betalen?

  Nee, uw meerderjarige kind blijft zelf verantwoordelijk voor de schulden die na de 18e verjaardag zijn ontstaan.

  Het kan wel voorkomen dat een deurwaarder dreigt met goederenbeslag. Als uw kind staat ingeschreven op uw adres in de Basisregistratie Personen van de gemeente kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw spullen. Hierin staat immers niets vermeld over het eigendom van de spullen.

  U kunt aantonen welke spullen van u zijn door een boedelbeschrijving (via de notaris) of een huurovereenkomst voor het gebruik van een bepaalde kamer. Uiteindelijk bepaalt de deurwaarder of hij hiermee rekening kan houden.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.