Hoe stop ik ongewenste reclame via telefoon en/of brievenbus?

Wilt u geen ongewenste reclame in uw brievenbus? Wilt u ook niet telefonisch benaderd worden met verkooppraatjes? Dan zijn er verschillende manieren om deze ongewenste communicatie te blokkeren.
 
Voor elke vorm van reclame is een register waarvoor u zich kunt opgeven. U kunt er zelfs voor kiezen om alleen een bepaald soort bedrijven te blokkeren, bijvoorbeeld pensioenverzekeraars of energieleveranciers.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Vanaf 1 oktober 2009 is het mogelijk om u aan te melden bij het Bel-me-niet Register. Bij dit register kunt u uw vaste of mobiele telefoonnummer laten registreren. Bedrijven mogen u niet meer bellen voor telefonische verkoop van diensten en/of producten. Uw registratie heeft geen einddatum.

Aanmelden kunt doen:

  • via de website van het Bel-me-niet Register;
  • via de telefoon (sprekende computer): telefoonnummer 0900-6661000 (€ 0,25 per min);
  • per post: Stichting Infofilter, Postbus 90720, 2509 LS Den Haag. Vermeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Het kan 4 weken duren voordat uw aanmelding is verwerkt. Indien u na aanmelding toch nog wordt gebeld, kunt u een klacht indienen bij Consuwijzer.

Een opname in het Bel-me-niet Register is alleen mogelijk voor bedrijven waar u geen relatie mee heeft. Dit betekent dat u nog wel gebeld kunt worden door bedrijven waar u klant bent of klant bent geweest. Als u ook niet meer gebeld wilt worden door een bedrijf waar u een relatie mee heeft, kunt dit bij het bedrijf aangegeven. Op basis van de wet, moet het bedrijf uw verzoek doorvoeren. Dit heet het recht van verzet.

Infofilter

Het Bel-me-niet Register is in de plaats gekomen van Infofilter. Heeft u zich eerder bij Infofilter aangemeld? U bent dan automatisch overgezet naar het Bel-me-niet Register. De aanmelding bij Infofilter was drie jaar geldig. Ook in het Bel-me-niet Register stopt uw aanmelding na deze datum. U kunt zich dan opnieuw aanmelden bij het Bel-me-niet Register en dan is uw aanmelding voor altijd.

Ik ontvang geadresseerde reclame Ik ontvang ongeadresseerde reclame

Ons advies:

Het kan zijn dat u reclame ontvangt waar uw naam, adres en woonplaats op staat vermeld. De reclame is dan rechtstreeks aan u gericht. Dit heet geadresseerde reclame.

Wilt u deze reclame niet meer ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het Nationaal Postregister van Postfilter. U kunt zich voor één specifieke adverteerder aanmelden. Aanmelden kan ook voor één type bedrijf of meerdere. Uw inschrijving blijft drie jaar geldig.

Aanmelden kunt doen:

  • via de website van Postfilter;
  • door een brief per post te sturen naar: Stichting Postfilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam. Vermeld u uw naam, adres, woonplaats en gewenste blokkades (alle sectoren of een aantal). U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van Consuwijzer gebruiken.

Het kan 4 tot 6 weken duren voordat uw aanmelding is verwerkt bij Postfilter.

Staat uw naam en adres niet op de reclame? In dit geval ontvangt u ongeadresseerde reclame en dan kunt u zich niet aanmelden bij Postfilter.

Heeft u zich aangemeld bij Postfilter, maar ontvangt u nog steeds reclame?
Bedrijven en/of organisaties mogen toch contact met u zoeken als u daar al klant bent of een relatie mee heeft. Ondanks de blokkade van Postfilter. U kunt dan rechtstreeks bij het bedrijf of de organisatie aangeven dat u geen reclame per post meer wilt ontvangen. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van Consuwijzer gebruiken.

Ontvangt u na registratie toch nog ongevraagde geadresseerde reclamepost van een organisatie waarvan u geen klant bent? Dan kunt u een klacht indienen bij de betreffende organisatie. Deze organisatie moet binnen 2 weken uw klacht hebben beantwoord. Wordt de klacht niet binnen 2 weken beantwoord of wordt de klacht volgens u, onvoldoende beantwoord, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Reclame Code Commissie. Deze stichting zal uw klacht in behandeling nemen en u infomeren over de verdere afhandeling.

Ons advies:

Bij ongeadresseerde reclame is de reclame niet aan u persoonlijk gericht. Uw naam en adres staan dan niet op de reclame.

Als u ongeadresseerde reclame wilt blokkeren, kunt u de bekende ja/nee-stickers of nee/nee-stickers op uw brievenbus plakken. Deze brievenbusstickers zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis of bij Milieudefensie. Meer informatie over ongewenste reclame leest u op de website van Rijksoverheid.

Staat uw naam en adres wel op de reclame? In dit geval ontvangt u geadresseerde reclame. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Nationaal Postregister van Postfilter.

Ons advies:

Om te voorkomen dat u na een sterfgeval nog geadresseerde reclamepost ontvangt op naam van de overledene, kan Postfilter de contactgegevens van overledenen blokkeren. De blokkade blijft 10 jaar in het Nationaal Overledenenreregister van Postfilter staan.

Het Nationaal Overledenenregister kan ook worden gebruikt door bedrijven/instellingen voor het blokkeren van de contactgegevens bij andere commerciële uitingen, zoals telefonische verkoop (telemarketing) en Telefonisch Marktonderzoek. Hiermee wordt voorkomen dat u gebeld wordt op naam van de overledene.

Aanmelden bij het Nationaal Overledenenregister kan via de website van Postfilter.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.