Wat zijn mijn rechten bij aankopen via internet of telefoon in een EU-land?

Als u in een ander EU-land een aankoop doet via internet, telefoon, fax of bon in een krant of tijdschrift, dan is er sprake van koop op afstand. Als er sprake is van een aankoop op afstand in een van de 28 landen van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland, dan gelden er voor al deze landen dezelfde consumentenregels. De regels gelden alleen voor aankopen die op of na 13 juni 2014 zijn gedaan. Eén van de regels is bijvoorbeeld dat u recht heeft op een bedenktijd van 14 dagen. 

Klachten over een aankoop in een ander EU-land

Heeft u een klacht over een aankoop via internet of telefoon in een EU-land? Neem dan eerst contact op met het bedrijf waar u het product heeft besteld. U kunt met dit bedrijf onderhandelen om tot een goede oplossing te komen.

Europees Consumenten Centrum (ECC)

Komt u in overleg met het bedrijf niet tot een oplossing? Dan kunt u het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Nederland vragen om u hierbij te helpen. Op de website van het ECC vindt u veel informatie over uw rechten en plichten wanneer u via internet een aankoop in het buitenland doet.  Met tips over veilig aankopen doen en informatie over hoe u een klacht bij de buitenlandse ondernemer kunt indienen.

ECC in 2 minuten

De 2 minuten durende video legt uit wat het ECC doet en in welke gevallen zij consumenten kunnen helpen.

4enzGY0cLDw
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.