Hoe kan ik een aankoop via internet of telefoon ongedaan maken?

Voor aankopen vanaf 13 juni 2014 die u niet in een winkel koopt, maar 'op afstand', geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd geldt voor bestellingen via internet, telefoon, fax en bonnen in een krant of tijdschrift. De bedenktijd geldt ook voor aankopen op afstand bij een verkoper in een EU-land.

De bedenktijd gaat in op de dag dat uw bestelling wordt bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven. Binnen deze 14 dagen heeft u nog het recht om de koop ongedaan te maken. U hoeft geen reden op te geven. De verkoper is verplicht het geleverde terug te nemen en mag u daarvoor geen (annulerings)kosten in rekening brengen. U betaalt alleen de verzendkosten om het geleverde terug te sturen als de verkoper u vooraf hierover heeft geïnformeerd.  

U kunt ook vóór de aflevering van het product uw aankoop ongedaan maken. Hiermee bespaart u de kosten van het retour sturen van het product, omdat u het product nog niet heeft ontvangen.

Heeft u zich na een koop bedacht? Volg dan dit stappenplan om de koop ongedaan te maken.  

Voor aankopen vóór 13 juni 2014 gelden de oude regels voor ‘koop op afstand’. Neem in dat geval contact op met één van onze juristen.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Vul het formulier in of schrijf een brief

Maak duidelijk aan de verkoper dat u gebruik maakt van de wettelijke bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden. U kunt dit doen door gebruik te maken van een formulier die door de verkoper beschikbaar is gesteld.
 
Heeft de verkoper geen formulier? Dan kunt u een aangetekende brief sturen aan de verkoper. Vermeld dat u de aankoop ongedaan wilt maken binnen de bedenktijd, omdat u het product of de dienst niet wilt.

Stap 2. Verstuur binnen 14 dagen het formulier of de aangetekende brief

Verstuur het formulier of de brief per aangetekende post uiterlijk 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd. Het adres vindt u in de koopovereenkomst. De annulering is geldig als de aangetekende brief uiterlijk op de 14e dag wordt verzonden. Stuur voor alle zekerheid ook een kopie van de brief of het formulier per post en/of e-mail naar de verkoper.
 
Bewaar het verzendbewijs of de ontvangstbevestiging én een kopie van uw brief of van het formulier goed. U moet namelijk bewijzen dat u de koop op tijd heeft geannuleerd.
 
Als u de annulering via e-mail naar de verkoper verstuurt, moet hij volgens de wet meteen bevestigen dat dit door hem is ontvangen.
 
U kunt het formulier of de aangetekende brief ook verzenden voordat u het product heeft ontvangen. Zo bespaart u kosten voor het terugzenden van het product.

Stap 3. Stuur het product retour

U moet het product binnen 14 dagen nadat u de koop heeft geannuleerd terugsturen, tenzij er in de overeenkomst is afgesproken dat de verkoper het product komt ophalen. De kosten voor het terugsturen komen voor uw rekening, tenzij de verkoper dit niet heeft gemeld. Als de verkoper u niet heeft geïnformeerd, dan moet de verkoper de verzendkosten betalen die u maakt om het product terug te sturen.
 
Als u al heeft betaald, dan is de verkoper verplicht de betalingen binnen 14 dagen aan u terug te storten. Ook als u betaald heeft vóór de levering moet dit worden terugbetaald.

Veelgestelde vragen

 • Welke overeenkomsten vallen niet onder de koop op afstand?

  De wet, die u als consument beschermt bij kopen op afstand, geldt niet voor alle producten en diensten. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • Financiële producten en diensten;
  • Artikelen die op maat zijn besteld;
  • (Pakket)reizen;
  • Verzegelde producten, als de zegel is verbroken; 
  • Zaken die u koopt van een andere particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats.nl; 
  • Overeenkomsten waarbij een notaris betrokken is; 
  • Bederfelijke waren, zaken van persoonlijke aard en kranten en tijdschriften.

  Voor bovenstaande producten en diensten geldt geen bedenktermijn van 14 dagen.

 • Waar moet een verkoper op afstand zich aan houden?

  Bij aankopen op afstand moet de verkoper zich aan een aantal wettelijke regels houden, waaronder de informatieplicht. De verkoper moet:

  1. u tijdig en in begrijpelijke taal informatie geven over onder meer hun bedrijf, het product of de dienst, de prijs en de leveringsvoorwaarden. Ook moet er een bezoekadres bij staan voor de service na aankoop.
  2. u wijzen op een bedenktijd van 14 dagen.
  3. bestellingen op afstand schriftelijk bevestigen (dit mag ook per fax of e-mail).
  4. door u betaalde bedragen binnen 14 dagen terugstorten, als u gebruik maakt van uw recht om de koop te ontbinden.
 • Wat kan ik doen als de verkoper mij niet informeert over de bedenktijd?

  De verkoper is verplicht u te informeren over de bedenktijd. Doet hij dit niet, dan kan de bedenktijd worden verlengd tot maximaal 12 maanden.

  Stuur in dit geval binnen 12 maanden na ontvangst een aangetekende brief (voorbeeldbrief) aan de verkoper. Schrijf hierin dat u het product toch niet wenst en het terugstuurt. Vermeld daarbij dat de verkoper zich niet heeft gehouden aan de informatieplicht en dat u daarom langere bedenktijd heeft.

  Als de verkoper u toch nog wijst op de bedenktijd, dan gaat vanaf dat moment de bedenktijd van 14 dagen alsnog lopen.

 • Moet ik een aankoop via de telefoon nog schriftelijk bevestigen?

  In sommige gevallen is de overeenkomst pas geldig als u de overeenkomst heeft ondertekend nadat u via de telefoon een overeenkomst heeft afgesloten met de verkoper. Dit heet het 'schriftelijkheidsvereiste'. Het schriftelijkheidsvereiste is bij de wet verplicht bij overeenkomsten voor een dienst die geregeld verricht wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een abonnement op een sportschool, glazenwasser of een telefoonabonnement. Ook geldt dit voor een overeenkomst tot het leveren van gas, elektra, warmte en water.

  Voor het schriftelijkheidsvereiste kunt u een overeenkomst ondertekenen en naar de verkoper sturen, maar per e-mail de overeenkomst bevestigen, mag ook.

  Heeft u de overeenkomst niet 'schriftelijk' bevestigd, terwijl dit wel moest? In dit geval is de overeenkomst niet geldig.

 • Meer weten?

  Meer informatie over kopen op afstand vindt u op de website van ConsuWijzer. Hier kunt u diverse voorbeeldbrieven vinden om de koop ongedaan te maken.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Kopen via internet of telefoon
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.