Wat is het verschil tussen een jaarafrekening en een eindafrekening van mijn energieleverancier?

Het verschil tussen een jaarafrekening en een eindafrekening is dat u een eindafrekening ontvangt als het contract met uw energieleverancier is beëindigd. U wordt dan afgerekend over het verbruik van het laatste jaar tot aan de datum van de beëindiging van het energiecontract. Een jaarafrekening ontvangt u één keer per jaar. U wordt dan afgerekend over het verbruik van het voorgaande jaar.

In de jaarafrekening en de eindafrekening staat vermeld hoeveel energie u werkelijk heeft verbruikt de afgelopen periode. Ook staat hierin vermeld of uw maandelijkse voorschotbedragen voldoende zijn om de kosten van het werkelijke verbruik te dekken. Soms heeft u meer verbruikt dan verwacht en zijn de voorschotbedragen niet voldoende om het werkelijke verbruik te betalen. U moet dan bijbetalen. Andersom kan ook. Misschien heeft u wel minder energie verbruikt dan verwacht. In dit geval kunt u geld terug krijgen van uw energieleverancier.

 

Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik de meterstanden voor een energierekening door?

  Jaarafrekening
  Vaak ontvangt u een meterstandenkaart van uw energieleverancier. Op deze kaart kunt u uw meterstanden noteren samen met de datum van opname. Uw energieleverancier neemt deze standen over en gebruikt deze voor het opmaken van uw jaarafrekening. Om te voorkomen dat er iets mis gaat bij de post, kunt u een foto maken van de meterstanden op de datum van opname.

  Het komt steeds vaker voor dat u de mogelijkheid krijgt om via internet uw meterstanden door te geven. U krijgt vaak direct een bevestiging per e-mail. Voor de zekerheid kunt u nog een foto maken van uw meterstanden.

  Eindafrekening
  Als uw energiecontract is beëindigd met uw energieleverancier, is het verstandig uw meterstanden door te geven. Vaak ontvangt u van uw energieleverancier een meterstandenkaart.

  Stapt u over naar een andere energieleverancier? Dan zal deze u ook vragen om de meterstanden. Dit worden de nieuwe beginstanden. Dezelfde standen worden vaak ook gebruikt als eindstanden voor de eindafrekening bij uw oude energieleverancier. Om te voorkomen dat er iets mis gaat bij de post, kunt u een foto maken van de meterstanden op de datum van opname.

  Het komt steeds vaker voor dat u de mogelijkheid krijgt om via internet uw meterstanden door te geven. Vaak krijgt u dan direct een bevestiging per e-mail. Voor de zekerheid kunt u nog een foto maken van uw meterstanden.

 • Wat kan ik doen als mijn meter kapot is?

  Als u vermoedt dat uw meter niet goed werkt, kunt u de meter laten ijken. IJken betekent dat u laat controleren of de meter niet kapot is. U kunt dit aanvragen bij uw netbeheerder.

  Let op:

  U moet de kosten voor een ijkonderzoek eerst zelf betalen. Vraag dus van te voren aan uw netbeheerder hoeveel een ijkonderzoek kost. Als uit het ijkonderzoek blijkt dat de meter inderdaad kapot is, krijgt u het geld terug van uw netbeheerder. De netbeheerder zal dan ook de meter vervangen of repareren. Als uit het ijkrapport blijkt dat de meter goed werkt, moet u de kosten voor het ijkonderzoek zelf betalen.

 • De meterstanden op mijn jaar- of eindafrekening zijn geschat. Mag dit wel?

  Ja, dit mag. Als uw energieleverancier niet over de werkelijke meterstanden beschikt om een jaar- of eindafrekening op te maken, mag uw energieleverancier de meterstanden schatten. Het is dus belangrijk dat u op tijd de meterstanden doorgeeft om een schatting te voorkomen.

  Het kan zijn dat een energieleverancier de meterstanden te hoog schat waardoor u geld moet bijbetalen. U kunt uw leverancier dan vragen om een aanpassing van de meterstanden op basis van de werkelijke standen.

  Ook kan het zo zijn dat de standen te laag zijn geschat. U krijgt dan mogelijk geld terug. In dit geval is het ook verstandig om alsnog de werkelijke standen door te geven aan uw energieleverancier. Als u dit niet doet, heeft u een grote kans dat u de volgende afrekening alsnog veel moet bijbetalen op basis van uw werkelijke verbruik.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn jaar- of eindafrekening?

  Bent u het niet eens met uw jaar- of eindafrekening? Neem dan telefonisch contact op met uw energieleverancier. Mogelijk kan het probleem op deze manier worden opgelost.

  Komt u er via de telefoon niet uit? Stuur dan een aangetekende brief (voorbeeldbrief) naar uw energieleverancier waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent de afrekening. Dit wordt ook wel een bezwaarschrift genoemd. Neem in uw bezwaarschrift een reactietermijn op. Op deze manier vraagt u uw energieleverancier binnen een bepaalde termijn te reageren op uw brief.

  Als uw energieleverancier niet of negatief op uw bezwaarschrift reageert, dan kunt u het probleem voorleggen aan De Geschillencommissie.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Energie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.