Hoe kan ik overstappen naar een andere energieleverancier?

U heeft zelf de keuze bij welke energieleverancier u klant wilt zijn. U kunt dus ook overstappen naar een andere leverancier, bijvoorbeeld omdat deze leverancier goedkoper is. U meldt zich bij een nieuwe leverancier en deze zal voor u de overstap in orde maken.

U mag vrij overstappen, maar soms heeft u een contract met uw huidige energieleverancier voor een vaste periode. Is deze periode nog niet voorbij en wilt u toch overstappen? In dit geval mag uw huidige energieleverancier u een boete opleggen wegens het vroegtijdig beëindigen van het energiecontract.

Veelgestelde vragen

 • Hoe hoog is de opzegboete?

  Uw energieleverancier mag in de algemene voorwaarden opnemen dat u een opzegboete moet betalen als uw energiecontract eerder eindigt dan de afgesproken periode. Ook staat er in de algemene voorwaarden hoe hoog deze boete is.

  De wet bepaalt hoe hoog de boetes maximaal zijn. De energieleverancier mag in zijn algemene voorwaarden geen hogere boete opnemen. De bedragen zijn per product. Dit wil zeggen dat het bedrag zowel voor gas als elektra in rekening mag worden gebracht.

  Bij een contractduur van 1 jaar waar nog een looptijd geldt van minder dan 1 jaar is de boete maximaal € 50 per product.

  Bij een contract van meer dan 1 jaar, hangt de boete af van de resterende looptijd:

  • Bij een looptijd van minder dan 1,5 jaar geldt een maximale boete van 50 EUR per product;
  • Bij een looptijd tussen de 1,5-2 jaar geldt een maximale boete van 75 EUR per product;
  • Bij een looptijd tussen de 2-2,5 jaar geldt een maximale looptijd van 100 EUR per product;
  • Bij een looptijd van meer dan 2,5 jaar geldt een maximale looptijd van 125 EUR per product.
 • Mag ik overstappen naar een andere energieleverancier als ik ga verhuizen?

  Ja, als u gaat verhuizen kunt u overstappen naar een andere energieleverancier. Ook mag u uw huidige energieleverancier meeverhuizen naar uw nieuwe adres.

  Wilt u overstappen naar een andere leverancier? Kijk dan goed wat voor een soort contract u heeft met uw huidige energieleverancier. Voorkom een opzegboete.

  Als u gaat verhuizen, is het belangrijk de meterstanden van de oude woning te noteren en door te geven aan uw huidige energieleverancier. Zo kan uw energieleverancier een juiste eindafrekening opmaken. Maakt u voor de zekerheid een foto van de meterstanden en controleer bij uw energieleverancier of de meterstanden goed zijn ontvangen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Energie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.