Wordt mijn drinkwater afgesloten als ik een betalingsachterstand heb?

De regels over drinkwater zijn geregeld in de Drinkwaterwet. In Nederland is er geen vrije keuze in waterleverancier.

Uw drinkwater kan worden afgesloten als u een betalingsachterstand heeft. Drinkwater mag echter niet zomaar worden afgesloten. Dat komt omdat drinkwater erg belangrijk is en u maar één drinkwaterleverancier heeft. Het drinkwaterbedrijf moet zich houden aan de regels die zijn vastgelegd in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

Het drinkwaterbedrijf mag uw water afsluiten na de volgende stappen:

Stap 1: aanmaning/herinnering

Heeft u de factuur van het drinkwaterbedrijf niet op tijd betaald? Dan moet het drinkwaterbedrijf u minstens één keer een schriftelijke herinnering sturen.

In deze herinneringsbrief moet het waterbedrijf:

 1. u wijzen op schuldhulpverlening;
 2. uw schriftelijke toestemming vragen om uw gegevens aan een schuldhulpverleningsorganisatie door te geven;
 3. vermelden dat u niet wordt afgesloten als u een medische verklaring van een arts (niet uw behandelend arts) kunt overleggen waaruit blijkt dat de afsluiting van water zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert.

Stap 2: contact

Als u niet op de herinneringsbrief reageert, moet het drinkwaterbedrijf u proberen persoonlijk te benaderen. In dit gesprek geeft het drinkwaterbedrijf u tips over het voorkomen van betalingsachterstanden. Ook vraagt het bedrijf of u toestemming wilt geven voor het verstrekken van uw gegevens aan een schuldhulpverleningsorganisatie. U bent niet verplicht om deze toestemming te geven.

Stap 3: schuldhulpbemiddeling

Heeft u niet gereageerd op het verzoek van het drinkwaterbedrijf om uw gegevens aan een schuldhulpverleningsorganisatie te verstrekken? Dan verstrekt het drinkwaterbedrijf uw gegevens alsnog (zonder uw toestemming) aan de schuldhulpverleningsorganisatie.

Stap 4: afsluiting

Het drinkwaterbedrijf mag u afsluiten als:

 • alle bovenstaande stappen zijn doorlopen en
 • u de betalingsachterstanden niet heeft ingelost en
 • een medische verklaring van een arts ontbreekt.

Veelgestelde vragen

 • Mag ik in de winter worden afgesloten?

  Ja, dat mag. Er geldt geen aparte regeling voor de afsluiting van water in de winter, zoals dat bij energie bijvoorbeeld wel het geval is.

 • Ik heb water nodig vanwege mijn medische situatie. Mag ik worden afgesloten?

  Als de afsluiting van drinkwater grote gevolgen heeft voor uw gezondheid, dan moet u dit aantonen met een medische verklaring. Deze verklaring mag niet van uw behandelend arts zijn. Bij de meeste drinkwaterbedrijven kunt u op de website een "formulier medische verklaring" downloaden. Deze kunt u samen met de arts invullen en opsturen naar het drinkwaterbedrijf. Als een arts aangeeft dat er grote gevolgen voor uw gezondheid zijn, dan mag u niet worden afgesloten.

  Bent u al afgesloten van water? Dan moet het drinkwaterbedrijf u weer aansluiten als u de medische verklaring kunt laten zien. In deze verklaring moet wel staan dat er grote gevolgen voor uw gezondheid zijn bij afsluiting van drinkwater.

 • Ik ben afgesloten van water. Hoe kan ik weer worden aangesloten?

  Dat ligt aan de voorwaarden van het drinkwaterbedrijf. Dat is meestal beschreven in de algemene voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het drinkwaterbedrijf u pas weer aansluit als u de betalingsachterstand heeft voldaan of als u een betalingsregeling heeft getroffen. Het drinkwaterbedrijf mag kosten voor de heraansluiting bij u in rekening brengen.

 • Meer weten?

  Wij helpen u graag vooruit met gratis informatie en advies. Heeft u vragen over de afsluiting van drinkwater en staat het antwoord niet op deze website? Neem dan contact op met onze juristen.

 • Ik ben of word onterecht afgesloten van water. Wat kan ik doen?

  Heeft u de rekening al betaald, maar dreigt het drinkwaterbedrijf het water af te sluiten of is het al afgesloten? Neem dan telefonisch contact op met het drinkwaterbedrijf. Mogelijk dat zo het probleem kan worden opgelost. Lukt dit niet? Stuur dan een aangetekende brief waarin u aangeeft dat er geen sprake is van een betalingsachterstand. Stuur de betaalbewijzen mee.  

  Komt u er niet uit met het drinkwaterbedrijf? Dan kunt u De Geschillencommissie inschakelen. Het Juridisch Loket kan u niet helpen bij een procedure bij De Geschillencommissie. Wij behartigen geen belangen.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.