Wat kan ik doen als ik iets heb gekocht dat niet (goed) werkt?

Als u iets koopt, dan mag u ervan uitgaan dat het goed werkt. De verkoper moet ervoor zorgen dat u het product een op een normale manier kunt gebruiken. Als het product niet goed werkt, dan wordt dit een 'ondeugdelijk product' genoemd. Met een 'ondeugdelijk product' kunt u terug naar de verkoper. Dit is een wettelijke garantie.

De wet geeft ook aan dat als het product binnen 6 maanden na de aankoop kapot gaat, er vanuit wordt gegaan dat het product bij de verkoop al ondeugdelijk was. In dit geval moet de verkoper bewijzen dat dit niet het geval is.

Vanaf het moment dat u een gebrek aan het product ontdekt, heeft u 2 maanden de tijd om dit te melden aan de verkoper. Zodra u ontdekt dat er iets mis is met uw aankoop, moet u de verkoper daarvan op de hoogte stellen. Dat kunt u doen via een brief. Deze brief wordt een ingebrekestelling genoemd. Klaagt u later? Dan kan de verkoper uw klacht afwijzen, omdat u te laat bent.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Spreek de verkoper aan

Werkt het product niet goed? Ga terug naar de verkoper. Met de verkoper heeft u een koopovereenkomst gesloten en volgens de wet zal hij een goed product moeten leveren. Als koper heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging van het product als het niet goed werkt.
 
Als de verkoper verantwoordelijk is voor het probleem, dan kunt u bijvoorbeeld het volgende van de verkoper eisen: 

 •  Als er onderdelen van een product ontbreken, eis dan dat die alsnog worden geleverd.
 •  Werkt een product niet zoals afgesproken? Vraag dan om kosteloze reparatie. Als dit niet mogelijk is, eis dan dat het product wordt vervangen.
 •  Heeft u niet ontvangen wat u heeft besteld of komt de inhoud niet overeen met datgene wat er op de verpakking staat? Eis dan dat uw aankoop wordt omgeruild tegen het product wat u wel heeft besteld of bedoeld.

In sommige gevallen heeft de verkoper ook een extra garantie aangeboden.

Stap 2. Stuur een ingebrekestelling naar de verkoper

Komt u er met de verkoper niet uit? Stuurt u dan een aangetekende brief en een kopie van deze brief per gewone post naar de verkoper. Deze brief noemt men een ingebrekestelling. Vermeld daarin het volgende:

 • Geef in de brief concrete informatie over het aangekochte product, zoals bijvoorbeeld om welk product het gaat en op welke datum het is gekocht. U kunt eventueel een kopie van de koopovereenkomst of van de aankoopbon meesturen met de brief.
 • Beschrijf in de brief de gebreken van het product.
 • Geef in uw brief ook aan wanneer u de verkoper heeft gesproken over het probleem. 
 • U kunt de verkoper vervolgens een termijn geven waarbinnen u wenst dat het gebrek verholpen is, dan wel dat u een ander product toegewezen krijgt.
  Als er sprake is van garantie, dan kunt u de verkoper hierop wijzen in de brief.
 • U kunt ook alvast in uw brief aankondigen wat u gaat doen als de verkoper niet met een oplossing komt. Bijvoorbeeld dat u de koopovereenkomst ongedaan wilt maken (ontbinding van de overeenkomst).

Bewaar het verzendbewijs van de brief die u heeft verstuurd.

Stap 3. Verzoek om ontbinding van de overeenkomst

Ontbinding van de koopovereenkomst komt pas aan de orde als de verkoper het product niet kan herstellen of niet kan vervangen. Of wanneer dit niet van hem kan worden gevraagd.

Ontbinding van de overeenkomst betekent dat u de overeenkomst ongedaan wilt maken. U geeft dan het product terug aan de verkoper en de verkoper geeft u het aankoopbedrag terug. Zo bent u niets meer verplicht naar elkaar toe. Soms kunt u niet meer uw gehele aankoopbedrag terugkrijgen, omdat u bijvoorbeeld langere tijd probleemloos van het product gebruik heeft kunnen maken.

Let op:

Soms is een gebrek naar verhouding maar een klein gebrek. Dat wil zeggen dat het gebrek niet opweegt tegen de waarde die het product nog heeft. In dit geval kan het onredelijk zijn om de koopovereenkomst in zijn geheel te ontbinden. U kunt dan eventueel gedeeltelijk ontbinden. Dit betekent dat u niet het hele aankoopbedrag terugkrijgt, maar een gedeelte van het bedrag. Tegelijkertijd geeft u het product niet terug aan de verkoper, maar houdt u deze.

Stap 4. Laat de schade door een ander herstellen

U kunt er ook voor kiezen om de schade door iemand anders te laten herstellen. U zult de verkoper wel eerst in een aangetekende brief in de gelegenheid moeten stellen om het probleem op te lossen (zie stap 2). Als hij dat dan niet doet, kunt u een ander het gebrek laten verhelpen. De kosten daarvoor kunt u bij de verkoper in rekening brengen.

Stap 5. Stap naar De Geschillencommissie

Reageert de verkoper niet op uw verzoek of wijst hij het verzoek af? U kunt dan uw geschil aanmelden bij De Geschillencommissie. De verkoper moet dan wel bij De Geschillencommissie zijn aangesloten.

Stap 6. Stap naar de rechter

Als de verkoper niet is aangesloten bij De Geschillencommissie of als het om een groot schadebedrag gaat, kunt u overwegen om het geschil bij de kantonrechter neer te leggen.

Probeer een inschatting te (laten) maken van de kosten die een procedure bij de kantonrechter met zich meebrengen. In sommige gevallen zijn de proceskosten  hoger dan het bedrag waar het om gaat. In dat geval is het niet aan te raden om een procedure bij de kantonrechter op te starten. Heeft u geen eigen rechtsbijstandsverzekering waarop u een beroep kan doen? Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Onze juristen kunnen u hierover verder informeren.

Veelgestelde vragen

 • Welke plichten heeft de koper?

  Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat u zelf vragen moet stellen aan de verkoper om erachter te komen of het product geschikt is voor datgene wat u ermee wilt doen. De verwachtingen die u van een product mag hebben, hangen van verschillende zaken af, zoals: de koopprijs, het soort winkel, het soort product (bijvoorbeeld een showroommodel of een tweedehands product), de mededelingen van de verkoper, en de informatie in een folder van de fabrikant, of op de verpakking van het product.

  U kunt bij de fabrikant of een deskundige infomeren hoelang het product mee kan gaan. Als uw product kapot gaat, dan kunt u bepalen of u dit had kunnen verwachten. U kunt terug naar de verkoper, als er iets met het product mis is wat u niet hoefde te verwachten.

 • Wat kan ik doen als de verkoper naar de fabrikant verwijst?

  In de praktijk verwijst de verkoper vaak naar de fabrikant. De verkoper mag dit niet doen. De fabrikant is namelijk niet degene met wie de koopovereenkomst is gesloten. Waarop u recht heeft, hangt af van het soort product, wat er is afgesproken en wat er mis is met het product.

 • Wat kan ik doen als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van het product?

  Soms zijn de reparatiekosten zo hoog dat deze kosten niet in verhouding staan tot de waarde van het product. In zo’n geval mag de verkoper u een vervangend product aanbieden of de koopovereenkomst ontbinden. Het ontbinden van de koopovereenkomst betekent dat de verkoper u het geld teruggeeft dat u destijds heeft betaald. Tegelijkertijd geeft u het product terug aan de verkoper.

 • Welke plichten heeft de verkoper?

  De verkoper heeft een mededelingsplicht. Dit wordt ook wel de informatieplicht genoemd. Dat wil zeggen dat hij aan u moet vertellen wat hij van het product weet. Als de verkoper iets garandeert over het product, dan mag u daarop vertrouwen.

 • Moet ik reparatiekosten betalen of voor het vervangend product betalen?

  Als consument heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging van het product als het niet goed werkt. Soms is het redelijk dat u toch een deel van de reparatiekosten betaalt of moet bijbetalen als het product wordt vervangen. Dit heeft te maken met hoelang u al gebruik heeft kunnen maken van het product.

  Voorbeeld: u gebruikt het product al enkele jaren en het werkt plotseling niet meer goed. De verkoper is dan nog wel aansprakelijk, omdat u het gebrek nog niet hoefde te verwachten. Aangezien u jarenlang probleemloos gebruik heeft kunnen maken van het product, kan van u worden verwacht dat u moet bij betalen aan de reparatiekosten of het vervangen van het product. Hoe langer u het product heeft gebruikt, hoe meer u zou moeten bijbetalen aan reparatiekosten.

 • Meer weten?

  Meer informatie over uw rechten bij een ondeugdelijk product en voorbeeldbrieven vindt u op de website van ConsuWijzer.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aankopen & garantie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.