Wanneer kan ik een koop ongedaan maken?

Soms wordt u benaderd door een verkoper. Hij biedt u dan op straat, aan uw deur of zelfs via de telefoon producten aan. Vaak is dit verwarrend omdat de verkoper u overvalt. Misschien tekent u hierdoor onbedoeld een overeenkomst. 

Heeft u iets gekocht waar u achteraf spijt van heeft? Heeft de verkoper de zaak mooier gemaakt dan dat deze daadwerkelijk is? Of werkt uw aankoop niet (goed)? Dan kunt u de koop soms ongedaan maken. Dat hangt af van de reden waarom u van de koop af wilt en hoe de koop tot stand is gekomen. Als consument heeft u extra rechten als u via internet, telefoon of aan de deur van een bedrijf koopt. Zo heeft u meestal een bedenktijd van 14 dagen om de koop ongedaan te maken.

Kies uw situatie

Ons advies:

Werkt uw aankoop niet goed? Dan heeft u een ondeugdelijk product gekocht. U moet éérst de verkoper de kans geven om het product te herstellen of te vervangen. Pas als de verkoper dit weigert of niet reageert, dan heeft u het recht om de koop te ontbinden. U maakt hiermee de koop ongedaan. De verkoper krijgt het product terug en u krijgt uw geld terug. Meer informatie over uw rechten bij een ondeugdelijk product vindt u op onze pagina 'Wat kan ik doen als ik iets heb gekocht dat niet (goed) werkt?' 
 

Ons advies:

Heeft de verkoper u geen, te weinig of onjuiste informatie gegeven, terwijl hij kon weten dat die informatie belangrijk voor u was bij het sluiten van de koop? En had u de overeenkomst niet gesloten als u vooraf de juiste informatie wel had gehad? Dan kunt u de koop misschien ongedaan maken vanwege 'dwaling'.
 
Op de website van ConsuWijzer vindt u meer informatie over de vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling met een voorbeeldbrief.

Ik heb aan de deur/op straat gekocht Ik heb via internet of telefoon van een bedrijf gekocht Ik heb via Marktplaats gekocht Ik heb in de winkel gekocht

Ons advies:

De verkoop aan huis of op straat door een bedrijf heet koop buiten de verkoopruimte (voorheen colportage). Koopt u iets aan de deur dat duurder is dan € 50,-? Dan heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u de overeenkomst ongedaan kunt maken. Dit kunt u doen via het herroepingsformulier of een aangetekende brief.

De verkoper is verplicht om u over deze bedenktijd te informeren. De bedenktijd start op de dag nadat u het product heeft ontvangen. U kunt ook vóór de aflevering van het product van de bedenktijd gebruik maken.

Bij een dienst start de bedenktijd op het moment dat u de overeenkomst sluit. Dit geldt ook voor een leveringsovereenkomst voor water, gas, elektriciteit of stadsverwarming.

De regels voor aankopen buiten de verkoopruimte gelden voor aankopen:

 • op straat;
 • tijdens een verkoopdemonstratie (bij iemand thuis of op het werk);
 • tijdens een reisje met als doel om aan u iets te verkopen;
 • aan de deur.

Let op:

Ook als u eerst door een verkoper bent aangesproken op straat en vervolgens een aankoop in de winkel heeft gedaan, gelden de regels voor ‘aankoop buiten de verkoopruimte’.

 

Niet alle overeenkomsten vallen onder regels voor koop buiten de verkoopruimte. Meer informatie vindt u op de website van Consuwijzer.

Ons advies:

Heeft u via internet of telefoon van een bedrijf een aankoop gedaan? Dan gelden de regels voor koop op afstand. U heeft dan een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd geldt voor bestellingen via internet, telefoon, fax en bonnen in een krant of tijdschrift. De bedenktijd geldt ook voor aankopen op afstand bij een verkoper in een EU-land, Noorwegen en IJsland.
 
De bedenktijd start op de dag dat uw bestelling wordt bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven.

 • Heeft u meerdere producten in één bestelling besteld? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat alle producten van deze bestelling zijn bezorgd.
 • Gaat het echter om regelmatige levering van producten? Bijvoorbeeld een tijdschriftabonnement? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat u het eerste tijdschrift heeft ontvangen.

Binnen deze 14 dagen heeft u nog het recht om de koop ongedaan te maken. U hoeft geen reden op te geven. De verkoper is verplicht het geleverde terug te nemen en mag u daarvoor geen (annulerings)kosten in rekening brengen. U betaalt alleen de verzendkosten om het geleverde terug te sturen als de verkoper u vooraf hierover heeft geïnformeerd.

Bij een dienst start de bedenktijd op het moment dat u de overeenkomst sluit. Dit geldt ook voor een leveringsovereenkomst voor water, gas, elektriciteit of stadsverwarming.

Heeft u een dienst én een product besteld? Bijvoorbeeld een telefoonabonnement met telefoon? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat de telefoon is bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven.
 
U kunt ook vóór de aflevering van het product uw aankoop ongedaan maken. Hiermee bespaart u de kosten van het retour sturen van het product, omdat u het product nog niet heeft ontvangen.

Let op:

Niet alle overeenkomsten vallen onder regels voor koop buiten de verkoopruimte. Meer informatie vindt u op de website van Consuwijzer.

Ons advies:

Op Marktplaats koopt u tweedehands producten. Bij kopen en verkopen via Marktplaats is er meestal sprake van een koop tussen particulieren. De wettelijke regels die gelden als u iets koopt bij een bedrijf gelden hier niet. Wel moet de verkoper juiste informatie geven over het product en moet de koper het product onderzoeken. Een koop bij een particulier is lastiger ongedaan te maken dan een koop bij een bedrijf, omdat u minder wettelijke bescherming heeft. Meer informatie vindt u op onze pagina Wat zijn mijn rechten en plichten bij kopen en verkopen op Marktplaats.

Ons advies:

Koopt u iets in een winkel terwijl u het niet had willen kopen? Dan heeft u geen wettelijke bedenktijd. Soms biedt de verkoper u wel een ruilmogelijkheid of een tegoedbon, of krijgt u zelfs uw geld terug. Dit is een gunst van de verkoper. Hij is niet verplicht om uw product te ruilen of geld terug te geven.

De mogelijkheid om te ruilen of teruggave van uw geld moet op de kassabon staan of vermeld worden in de winkel zelf. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden die de winkel stelt. Zo kan een winkel eisen dat u alleen een product mag ruilen als de verpakking nog dicht is.
 
Dus zodra op de kassabon of in de winkel staat dat u het product mag ruilen onder bepaalde voorwaarden, dan mag u de verkoper daar ook aan houden.

Veelgestelde vragen

 • Hoe maak ik een koop buiten de verkoopruimte of op afstand binnen de bedenktijd ongedaan?

  Wilt u een aankoop buiten de verkoopruimte of op afstand binnen de bedenktijd ongedaan maken?

  Laat de verkoper weten dat u gebruik maakt van de wettelijke bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden. U gebruikt hiervoor het herroepingsformulier van de verkoper.

  Heeft de verkoper geen formulier? Stuur dan een aangetekende brief. Vermeld dat u de aankoop ongedaan wilt maken omdat u zich heeft bedacht.

  U moet het product binnen 14 dagen nadat u de koop heeft geannuleerd terugsturen, tenzij er in de overeenkomst is afgesproken dat de verkoper het product komt ophalen. U betaalt de verzendkosten voor het terugsturen als de verkoper u dit van te voren heeft laten weten. Als dat niet het geval is, dan moet de verkoper deze kosten betalen.  U kunt de koop ook annuleren voordat u het product heeft ontvangen. Zo bespaart u kosten voor het terugzenden van het product.

  Heeft u al betaald? Dan is de verkoper verplicht de betalingen binnen 14 dagen aan u terug te storten. Ook de bezorgkosten moet de verkoper aan u terugbetalen.

  Let op:

  Het herroepingsformulier of de brief moet uiterlijk de 14e dag van uw bedenktijd zijn verzonden. Bewaar het verzendbewijs of de ontvangstbevestiging én een kopie van uw brief of van het formulier goed. U moet namelijk bewijzen dat u de kooop op tijd heeft geannuleerd.

 • Wat kan ik doen als de verkoper mij niet over de wettelijke bedenktijd informeert?

  De verkoper is verplicht u te informeren over de bedenktijd. Doet hij dit niet, dan kan de bedenktijd worden verlengd tot maximaal 12 maanden.

  Stuur in dit geval binnen 12 maanden na ontvangst een aangetekende brief aan de verkoper. Schrijf hierin dat u het product toch niet wenst en het terugstuurt. Vermeld daarbij dat de verkoper zich niet heeft gehouden aan de informatieplicht en dat u daarom langere bedenktijd heeft.

  Als de verkoper u toch nog wijst op de bedenktijd, dan gaat vanaf dat moment de bedenktijd van 14 dagen alsnog lopen.

 • Wanneer zit ik aan een abonnement vast als ik telefonisch ben benaderd?

  Wordt u door een bedrijf gebeld voor bijvoorbeeld het afsluiten van een telefoonabonnement en heeft u ja gezegd? Dan is de overeenkomst pas geldig als u na het telefoongesprek de overeenkomst heeft ondertekend of per e-mail heeft bevestigd. Dit heet het 'schriftelijkheidsvereiste'.

  Het schriftelijkheidsvereiste geldt als een bedrijf u telefonisch benadert voor overeenkomsten voor een dienst die geregeld verricht wordt. Dit is bijvoorbeeld:

  • een abonnement op een sportschool;
  • een abonnement op een glazenwasser;
  • een telefoonabonnement of;
  • een overeenkomst tot het leveren van gas, elektra, warmte en water.

  Heeft u de overeenkomst niet 'schriftelijk' bevestigd, terwijl dit wel moest? Dan is de overeenkomst niet geldig.

  Wilt u niet telefonisch benaderd worden door bedrijven? Dan kunt u zich aanmelden bij het Bel-me-niet-register.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aankopen & garantie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.