Wanneer kan ik een koop ongedaan maken?

Het is lastig een koop ongedaan te maken. Toch zijn er bepaalde omstandigheden waaronder u niet meer gebonden bent aan de koopovereenkomst. Kies hieronder uw situatie.

Kies uw situatie

Ons advies:

Uw rechten als het product niet goed is
Als uw aankoop niet goed werkt, is er sprake van een ondeugdelijk product. U moet eerst de verkoper de mogelijkheid geven om het product te herstellen of te vervangen. Als dit niet gebeurd, heeft u het recht om de koop te ontbinden. U maakt hiermee de koop ongedaan. De verkoper krijgt het product terug en u krijgt uw geld terug.

Tot wanneer kan ik mijn aankoop ongedaan maken?
Vanaf het moment dat u een gebrek aan het product ontdekt, heeft u 2 maanden de tijd om dit te melden aan de verkoper. Zodra u ontdekt dat er iets mis is met uw aankoop, moet u de verkoper daarvan op de hoogte stellen. Klaagt u later? Dan kan de verkoper uw klacht afwijzen, omdat u te laat bent.

Meer informatie over uw rechten bij een ondeugdelijk product en diverse voorbeeldbrieven vindt u op de website van ConsuWijzer.

Ons advies:

De verkoper heeft onjuiste informatie aan u verstrekt
Heeft de verkoper u geen, te weinig of onjuiste informatie gegeven, terwijl hij kon weten dat die informatie belangrijk voor u was bij het sluiten van de koop? Dan kunt u de koop ongedaan maken vanwege 'dwaling' .

Op de website van ConsuWijzer vindt u meer informatie over de vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling met een voorbeeldbrief.

Ons advies:

U wilt gebruik maken van de wettelijke bedenktijd
Soms heeft u het recht om een koop ongedaan te maken zonder dat u daar een reden voor hoeft te geven. Dat is het geval bij een koop via internet en telefoon. Dit heet koop op afstand. U heeft dan een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kunt u zonder reden de koop ongedaan maken. 

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt ook als u iets gekocht heeft bij een verkoper aan de deur of op straat. Dit wordt een koop buiten de verkoopruimte genoemd.

Let op:

Voor overeenkomsten die zijn gesloten voor 13 juni 2014 gelden de oude regels. Voor vragen over uw aankoop voor 13 juni 2014 kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Lees meer informatie (met voorbeeldbrieven) bij de veelgestelde vragen over koop op afstand en koop aan de deur.

Veelgestelde vragen

 • Hoe ontbind ik een koopovereenkomst?

  Stap 1: Stuur een aangetekende brief aan de verkoper. Vermeld daarin duidelijk:

  • Om welke koop het gaat. Dus om welk artikel, aankoopdatum, factuurnummer enzovoort. 
  • Dat u de koop ongedaan wilt maken en om welke reden.
  • Dat u een reactie wilt binnen twee weken.  

  Stap 2: Schakel De Geschillencommissie in.

  Als de verkoper niet heeft gereageerd op u brief of afwijzend heeft gereageerd op uw verzoek om de koopovereenkomst ongedaan te maken, kunt u De Geschillencommissie inschakelen. De verkoper moet wel bij de Geschillencommissie aangesloten zijn. 

  Stap 3: Vraag de rechter om de koop te vernietigen.

  Soms is een verkoper niet aangesloten bij De Geschillencommissie. In dit geval kunt u ook naar de kantonrechter met uw geschil. Vanaf 1 juli 2011 is de kantonrechter bevoegd om in alle geschillen over consumentenkoop een uitspraak te doen. Lees meer informatie over juridische procedures en/of bevoegdheden van de kantonrechter op de website van de Rechtspraak of neem contact op met het Juridisch Loket. 

 • Heb ik het recht om te ruilen?

  Als u iets koopt wat u achteraf toch niet had willen kopen, heeft u in bepaalde gevallen een bedenktijd. Dit is bijvoorbeeld wanneer u iets koopt aan de deur of via de telefoon of internet. Als u iets in een winkel koopt, heeft u vanuit de wet geen bedenktijd.

  Het komt voor dat de verkoper u een ruilmogelijkheid biedt. Wanneer een verkoper u de mogelijkheid geeft om een product te ruilen, dan verleent deze u een gunst. Hij is namelijk niet verplicht om uw product te ruilen. De mogelijkheid om te ruilen moet nadrukkelijk op een kassabon staan of vermeld worden in de winkel zelf. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden die de winkel stelt. Zo kan een winkel eisen dat u alleen een product mag ruilen als de verpakking nog dicht is.

  Dus zodra op de kassabon of in de winkel staat dat u het product mag ruilen onder bepaalde voorwaarden, mag u de verkoper daar aan houden.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aankopen & garantie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.