Wat zijn mijn rechten als ik een garantiebewijs heb?

Volgens de wet heeft u het recht om een product te ontvangen dat aan de afspraak voldoet. Dit noemt men wettelijke garantie. Het gaat daarbij om wat u van het product mag verwachten. Gaat het product eerder kapot dan u mocht verwachten? Dan heeft u recht op vervanging of herstel.

Volgens de wet heeft u het recht om een product te ontvangen dat aan de afspraak voldoet. Soms krijgt u van de verkoper of van de fabrikant nog een extra garantie of kunt u een extra garantie bijkopen. U krijgt dan vaak een garantiebewijs. In dit geval kunt u nog eenvoudiger uw recht halen als het product niet goed werkt.

In het garantiebewijs staat precies vermeld waar de verkoper een extra garantie voor geeft. Soms wordt nadrukkelijk de goede werking van een product gegarandeerd. Het kan ook zijn dat de extra garantie van de verkoper alleen geldt bij bepaalde defecten. Bijvoorbeeld dat de rits van uw tas niet binnen een jaar stuk hoort te gaan.

Met een garantiebewijs hoeft u niet te bewijzen dat het niet uw schuld is dat het product is stuk gegaan. U kunt aan de hand van wat er in het garantiebewijs staat, vervanging of herstel eisen.

Meestal geeft de verkoper of de fabrikant een termijn aan waarbinnen u extra garantie krijgt. Tijdens de garantieperiode zal de verkoper of de fabrikant het gebrek kosteloos moeten repareren. Behalve als hij kan bewijzen dat u het product onjuist heeft gebruikt. Is repareren niet mogelijk? Dan heeft u meestal recht op een nieuw product.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen verkoopgarantie en fabrieksgarantie?

  Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verkopersgarantie en fabrieksgarantie.

  Verkopersgarantie is garantie die de verkoper zelf extra aanbiedt. De winkel  zal dan bij een probleem zelf de zaak oplossen.

  Fabrieksgarantie is garantie die de fabrikant van het product aanbiedt. Als u het product in een winkel koopt en er ontstaat een probleem, moet de fabrikant het volgens het garantiebewijs oplossen.

 • Wat moet ik doen om vervanging of herstel te krijgen als ik een garantiebewijs heb?

  U moet in principe altijd eerst terug naar de verkoper als er iets mis is, omdat u het product bij de verkoper heeft gekocht. De verkoper is degene die ervoor moet zorgen dat u een juist product heeft.

  Ook bij fabrieksgarantie moet u altijd eerst naar de verkoper teruggaan. Als u aanspraak wilt maken op fabrieksgarantie, dan zal de fabrikant het probleem uiteindelijk wel moeten oplossen. Maar meestal verloopt dit via de verkoper, die bijvoorbeeld het product voor u opstuurt naar de fabrikant.

  De fabrikant kan wel eisen stellen aan de garantie. Deze eisen staan vermeld in het garantiebewijs. Zo mag de fabrikant bepalen dat u bij het repareren van het product het arbeidsloon alsnog zelf moet betalen. Voor die kosten moet u dan weer terug naar de verkoper van het product. Als de fabrieksgarantie voorbij is, hoeft de fabrikant u niet meer te helpen. U kunt dan wel nog steeds terug naar de verkoper.

 • Wat kan ik doen als de verkoper geen garantie wil geven?

  Heeft u garantie, maar lost de ver koper het probleem met het product niet op? Dan kunt u de verkoper een aangetekende brief sturen. In deze brief vraagt u of hij alsnog het probleem oplost.

  Reageert de verkoper niet op uw verzoek of wijst hij het verzoek af? U kunt dan uw geschil aanmelden bij De Geschillencommissie. De verkoper moet dan wel bij De Geschillencommissie zijn aangesloten. Het Juridisch Loket adviseert u graag over de procedure bij De Geschillencommissie. Wij helpen niet bij het schrijven van een brief naar De Geschillencommissie. Ook staan wij u niet bij in een procedure.

 • Heb ik recht op vervanging of herstel na afloop van de garantieperiode?

  Garantie of niet, uw rechten uit de wet gelden altijd. Anders gezegd: u heeft een wettelijke garantie. De wet zegt dat uw aankoop moet voldoen aan wat u daarvan mag verwachten. Van veel producten mag u verwachten dat ze ook na afloop van een extra garantie nog zonder problemen werken. Als uw aankoop buiten uw schuld te vroeg kapot gaat, kunt u de verkoper daarop aanspreken. U kunt vervolgens vragen of de verkoper uw product vervangt of herstelt.

 • Meer weten?

  Meer informatie over garantie vindt u op de website van ConsuWijzer. Of download de brochure van Consuwijzer over garantie (pdf).

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aankopen & garantie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.