Hoe maak ik een koop aan de deur ongedaan?

Sommige verkopers benaderen nieuwe klanten persoonlijk en bieden hen een product of overeenkomst aan, bijvoorbeeld op straat of aan de deur. Zo’n gesprek kan voor sommige mensen verwarrend en overrompelend zijn. Mogelijk tekent u een overeenkomst, terwijl dit niet uw bedoeling was.  

De verkoop aan huis of op straat wordt koop buiten de verkoopruimte genoemd. Vanaf 13 juni 2014 zijn de regels veranderd voor aankopen die ‘buiten de verkoopruimte’ zijn gesloten. Heeft u iets aan de deur gekocht dat duurder was dan €50? Dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u de overeenkomst ongedaan kunt maken. De verkoper is verplicht om u over deze bedenktijd te informeren. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen. U kunt ook vóór de aflevering van het product van de bedenktijd gebruik maken. Bij een dienst gaat de bedenktijd in op het moment dat u de overeenkomst sluit.  

Wilt u een koop aan de deur binnen de bedenktijd ongedaan maken? Volg dan ons stappenplan.  

Heeft u een overeenkomst gesloten vóór 13 juni 2014? Neem dan contact op met één van onze juristen.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Vul het formulier in of schrijf een brief

Maak duidelijk aan de verkoper dat u gebruik maakt van de wettelijke bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden. Volgens de nieuwe regels kunt u dit doen door gebruik te maken van een formulier die door de verkoper beschikbaar is gesteld.

Heeft de verkoper geen formulier? Dan kunt u een aangetekende brief sturen aan de verkoper. Vermeld dat u de aankoop aan huis ongedaan wilt maken, omdat u het product of de dienst niet wilt.

Stap 2. Verstuur binnen 14 dagen het formulier of aangetekende brief

Verstuur het formulier of de brief per aangetekende post uiterlijk 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd. Het adres vindt u in de koopovereenkomst. De annulering is geldig als de aangetekende brief uiterlijk op de 14e dag wordt verzonden. Stuur voor alle zekerheid ook een kopie van de brief of het formulier per post en/of e-mail naar de verkoper.

Bewaar het verzendbewijs of de ontvangstbevestiging én een kopie van uw brief of van het formulier goed. U moet namelijk bewijzen dat u de koop op tijd heeft geannuleerd.

Als u de annulering via e-mail naar de verkoper verstuurt, moet hij volgens de wet meteen bevestigen dat dit door hem is ontvangen.

U kunt het formulier of de aangetekende brief ook verzenden, voordat u het product heeft ontvangen. Zo bespaart u kosten voor het terugzenden van het product.

Stap 3. Stuur het product retour

U moet het product binnen 14 dagen nadat u de koop heeft geannuleerd terugsturen, tenzij er in de overeenkomst is afgesproken dat de verkoper het product komt ophalen. De kosten voor het terugsturen komen voor uw rekening, tenzij de verkoper dit niet heeft gemeld.

Als u al heeft betaald, dan is de verkoper verplicht de betalingen binnen 14 dagen aan u terug te storten. Ook als u betaald heeft voor de levering moet dit worden terugbetaald.

Veelgestelde vragen

 • Is verkoop aan de deur toegestaan?

  Ja, iedereen mag aan de deur verkopen, behalve als het gaat om financiële diensten. Heeft u toch aan de deur getekend voor bijvoorbeeld een lening of hypotheek, dan is de overeenkomst automatisch ongeldig.

 • Wanneer is er sprake van ‘aankoop buiten de verkoopruimte’?

  Door de verandering in de wet zijn de regels gelijk voor alle aankopen die u niet in de winkel koopt. De regels gelden dus voor een aankoop:

  • Op straat;
  • Tijdens een verkoopdemonstratie (bij iemand thuis of op het werk);
  • Tijdens een reisje met als doel om aan u iets te verkopen;
  • Aan de deur.

  Let op:

  Ook als u eerst door een verkoper bent aangesproken op straat en vervolgens een aankoop in de winkel heeft gedaan, gelden de regels voor ‘aankoop buiten de verkoopruimte’. De nieuwe regels gelden dan als de overeenkomst is aangegaan na 13 juni 2014.

 • Wat moet er in de koopovereenkomst staan?

  De nieuwe regels stellen de volgende eisen aan de overeenkomst die 'buiten de verkoopruimte' is gesloten:

  • Het contract vermeldt naam, adres en telefoonnummer (e-mail) van de verkoper en evt. van de tussenpersoon;
  • De kenmerken van de overeenkomst (bijvoorbeeld 'u koopt een fiets'of 'er wordt energie geleverd');
  • De totale prijs van de overeenkomst (incl. belastingen en bezorgkosten);
  • Manier van betalen, leveren en/of uitvoeren van de overeenkomst;
  • De levertijd;
  • De klachtregeling;
  • De eisen waar het product aan moet voldoen;
  • De duur van de overeenkomst (als deze voor langere periode is);
  • De manier van opzeggen;
  • De bedenktijd.

  De verkoper is verplicht om u een kopie van de ondertekende overeenkomst of de bevestiging van de overeenkomst te geven. Wanneer u hiermee akkoord bent, mag dit ook digitaal.

 • Wanneer gaat de bedenktijd in?

  Wanneer de bedenktijd in gaat, hangt af van het soort overeenkomt:

  • De bedenktijd bij een product gaat in wanneer het product door de koper is ontvangen.
  • De bedenktijd bij een dienst gaat in wanneer de koper de overeenkomst met de verkoper heeft gesloten. Dit geldt ook voor een leveringsovereenkomst voor water, gas, elektriciteit of  stadsverwarming.
 • Hoelang heb ik bedenktijd als de verkoper mij hierover niet heeft geïnformeerd?

  De verkoper is verplicht u over de bedenktijd te informeren. Doet hij dit niet, dan kan de bedenktijd worden verlengd tot maximaal 12 maanden. Informeert de ondernemer u alsnog, dan heeft u vanaf dat moment 14 dagen bedenktijd.

  Tip: Wilt u de overeenkomt binnen 14 dagen opzeggen? Stuurt u dan een aangetekende brief naar de verkoper. Dan heeft u een bewijs dat u tijdig heeft opgezegd.

 • Welke overeenkomsten vallen niet onder de regels van aankoop buiten de verkoopruimte?

  Overeenkomsten tussen twee particulieren vallen niet onder het consumentenrecht. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst via Marktplaats.

  Daarnaast vallen de volgende overeenkomsten tussen consumenten en professionele verkopers niet onder de nieuwe regels:

  • Aankopen van minder dan € 50;
  • Financiële producten;
  • Sociale dienstverlening (zoals zorg en huisvesting);
  • Gezondheidzorg;
  • Verkoop van onroerend goed zoals huizen en appartementen;
  • Overeenkomsten voor het bouwen of verbouwen van een woning (bv. met een aannemer);
  • Het boeken van (pakket)reizen. Dit zijn reizen die via een reisorganisatie zijn geboekt;
  • Timeshare of gerelateerde producten. Een timeshare overeenkomst geeft de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van een vakantiehuis of appartement;
  • Overeenkomsten waarbij een notaris betrokken moet worden;
  • Via verkoopautomaten;
  • Overeenkomsten voor het eenmalig gebruik van telecomdiensten;
  • Executieverkoop (door een deurwaarder).

  Op aankopen vóór 13 juni 2014 zijn de oude regels van colportage van toepassing. Voor vragen over uw aankoop voor 13 juni 2014 kunt u contact opnemen met onze juristen.

 • Meer weten?

  Meer informatie over een koop buiten de verkoopruimte vindt u op de website van ConsuWijzer.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aankopen & garantie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.