Consument & Geldzaken

Als u iets koopt via een bedrijf, heeft u als koper bepaalde rechten en plichten. De wet heeft verschillende regels waaraan u en de verkoper zich moeten houden. U kunt samen ook aanvullende afspraken maken. Bijvoorbeeld door algemene voorwaarden te accepteren.

Welke rechten u als consument heeft, kan afhankelijk zijn van de manier waarop u iets koopt. U hoeft niet meer naar een winkel om iets te kunnen kopen. Dit kan ook via internet. En er zijn verkopers die u op straat of ‘aan de deur’ benaderen. Door al deze mogelijkheden is het soms lastig te herkennen of u iets heeft gekocht en onder welke voorwaarden u de koop heeft gesloten.

Nadat u iets koopt, bent u geld verschuldigd. Betaalt u dit niet? Dan ontstaat er een schuld. De verkoper kan dit overdragen aan een incassobureau of een deurwaarder. Dit kan de situatie verwarrend maken, omdat er ineens meerdere partijen bij betrokken worden. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Ook hierin regelt de wet wat uw rechten en plichten zijn. 

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.