Overslaan en naar de inhoud gaan

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwt u op of na 1 januari 2018? Dan trouwt u automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat u niet langer meer alles deelt wanneer u trouwt: uw eigen bezittingen en schulden van vóór het huwelijk, blijven van u. Denk bijvoorbeeld aan een woning of een hypotheek die alleen op uw naam staat. Voor het geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde. Wilt u dit anders regelen? Dan moet u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afspreken bij een notaris.

Loon

Het minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog. Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook voor stukloon (als u betaald wordt per stuk afgeleverd werk), overuren en voor de overeenkomst van opdracht (denk daarbij bijvoorbeeld aan postbezorgers of pakketbezorgers). Werknemers moeten voor elk gewerkt (over)uur gemiddeld minimaal het minimumloon verdienen.

Vanaf 1 januari 2018 moet uw werkgever vakantietoeslag betalen voor overwerk. Dit geldt ook voor overuren die niet vóór 1 januari zijn uitbetaald.

Bekijk de bedragen minimumloon 2018

Alimentatie

Elk jaar past de overheid de alimentatiebedragen aan. De alimentatie stijgt mee met de lonen en kosten. Per 1 januari 2018 is de verhoging 1,5% voor de partner- en kinderalimentatie.

Toeslagen

De zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag gaan omhoog. De hoogte van de huurtoeslag verandert niet veel. In het nieuwe regeerakkoord staat dat de regering de huurtoeslag in de toekomst wil afbouwen en vereenvoudigen. Of dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen in 2018? Maak dan de proefberekening toeslagen van de Belastingdienst.

Zorg

Vanaf 1 januari 2018 krijgt u meer zorg vergoed via de basisverzekering: bij kanker kunt u een vergoeding krijgen voor vervoer van en naar een behandeling voor immuuntherapie. Bij artrose aan heup of knie kunt u oefentherapie vergoed krijgen. En u kunt verzorging vergoed krijgen voor kinderen tot 18 jaar die dit nodig hebben om een medische reden. De hoogte van het verplicht eigen risico blijft € 385.

Vraag altijd vóór een behandeling aan uw zorgverzekeraar wat u krijgt vergoed.

Privacy

Het recht op privacy voor consumenten verandert vanaf 25 mei 2018. Er geldt dan één privacywet voor de hele Europese Unie (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland vervalt hier door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vanaf 25 mei 2018 moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgen voor betere privacyrechten in Nederland. U had al een recht op het inzien, wijzigen en laten verwijderen van uw gegevens. Als consument krijgt u daarnaast het recht om uw gegevens in een bepaalde digitale vorm te ontvangen (‘recht op dataportabiliteit’). Ook kunt u dan vragen of deze organisatie wijziging of verwijdering van gegevens wil doorgeven aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben doorgekregen (‘recht op vergetelheid’).

Organisaties krijgen meer taken om de privacy van consumenten te beschermen. Zo worden zij verplicht om het lekken van persoonlijke gegevens te melden bij de consument zelf en bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De Autoriteit Persoonsgegevens kan hogere boetes opleggen als bedrijven zich niet aan de regels houden.


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape