Overslaan en naar de inhoud gaan

Van de mensen die in 2008 een juridische vraag stelden bij het Juridisch Loket, deed 58% dit via de telefoon. Een groeiend aantal mensen, ruim 14% meer dan vorig jaar, stelde een vraag aan de balie bij één van de dertig vestigingen van het Juridisch Loket in Nederland. Het stellen van een vraag per e-mail is ten opzichte van 2007 sterk gestegen met 43%. Van het uitdiepen van de vraag in de vorm van een persoonlijk spreekuur op kantoor van de vestiging wordt minder gebruik gemaakt, maar vormt hiermee toch nog 23% van de dienstverlening.

De meeste vragen concentreerde zich in 2008 op het verbintenissenrecht, het arbeids- en ontslagrecht en het personen- en familierecht. Ook bij het Juridisch Loket valt op dat er een stijging is waar te nemen ten opzichte van vorig jaar voor het aantal vragen met betrekking tot arbeids- en ontslagrecht. Stabiel te noemen is het aantal vragen over huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en sociale zekerheid (uitkeringen).

Naast het gratis verstrekken van informatie en advies en indien nodig doorverwijzen naar een advocaat, verwijst het Juridisch Loket ook door naar een mediator. De unieke service bestaat uit het benaderen van beide partijen rondom het conflict door de juridische medewerkers en daarna het aanbieden van een geschikte mediator uit het verwijsarrangement van de Raad voor Rechtsbijstand in de regio. Ten opzichte van 2007 is het aantal doorverwijzingen naar mediation gestegen met 16%. Uiteindelijk heeft het Juridisch Loket 5.708 voorstellen tot mediation gedaan aan klanten. In 2.765 zaken wilden klanten hiervan gebruik maken. Van deze zaken werden er 2.311 verwezen naar een mediator binnen het zogenoemde verwijsarrangement en 108 zaken naar een mediator buiten het verwijsarrangement. De overige 346 zaken zijn opgelost zonder mediator. De voornaamste redenen van klanten om niet voor mediation te kiezen zijn de grote mate van escalatie van het conflict of het ontbreken van onderhandelingsbereidheid. De klanten die wel naar een mediator gaan, hebben een grote kans op een tevreden resultaat. Uit de cijfers blijkt dat 70% van de conflicten geheel en nog eens 5% gedeeltelijk in overeenstemming wordt opgelost.


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape