Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op ouderschapsverlof

Als werknemer heeft u recht op ouderschapsverlof als u:

  • juridisch ouder bent van het kind. U bent vader, moeder of adoptieouder van het kind. Of u heeft het kind erkend.
  • samenwoont met het kind en het verzorgt en opvoedt. Bijvoorbeeld als pleegouder, stiefouder of familielid

Hoogte betaald ouderschapsverlof

Tijdens betaald ouderschapsverlof krijgt u 9 weken 70% van uw dagloon of van het maximumdagloon. Behalve als er andere afspraken in uw contract of cao staan. Bijvoorbeeld dat uw werkgever uw dagloon aanvult tot 100%.

De rest van het ouderschapsverlof is onbetaald. Behalve als u daarover andere afspraken heeft met uw werkgever.

Ouderschapsverlof aanvragen

Ouderschapsverlof moet u schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Betaald ouderschapsverlof kunt u opnemen in het eerste jaar na de geboorte van uw kind. Of binnen 1 jaar na opname van uw pleeg- of adoptiekind in uw gezin. Het kind moet dan jonger zijn dan 8 jaar.

De rest van het verlof mag u opnemen totdat uw kind 8 jaar is. Behalve als in uw cao een andere leeftijd staat. 

Is uw kind geboren vóór 2 augustus 2022? Dan kunt u betaald ouderschapsverlof opnemen als uw kind jonger is dan 1 jaar. En als u nog niet uw hele ouderschapsverlof heeft opgenomen. 


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape