Wat kan ik doen als er is geknoeid met de kilometerstand van mijn pas gekochte tweedehands auto?

Blijkt er bij een keuring dat er is geknoeid met de kilometerstand van uw pas gekochte tweedehands auto? Neem dan de volgende stappen als u de auto bij een garage en/of bedrijf heeft gekocht:

Stap 1

Bedenk welke oplossingen u zelf wilt

Bedenk eerst welke oplossingen u zelf wilt. De mogelijke oplossingen kunnen zijn:

 • De koopovereenkomst wordt ongedaan gemaakt. Dat heet ‘de koop vernietigen’. In dit geval levert u de auto weer in bij het bedrijf en u krijgt uw geld terug.
 • U kiest er voor om de auto te houden, maar vraagt een deel van het aankoopbedrag terug. In dit geval krijgt u compensatie voor het feit dat er meer kilometers mee zijn gereden, dan waar u bij de koop van uitging.
 • Het bedrijf biedt u een gelijkwaardige auto aan. U hoeft niets bij te betalen.
Stap 2

Neem contact op met de verkoper

Neem contact op met het bedrijf waar u de auto heeft gekocht en probeer er eerst met de verkoper zelf uit te komen.

Stap 3

Stuur een aangetekende brief naar de verkoper

Komt u er met de verkoper niet uit? Stuur dan een aangetekende brief met de oplossing die u zou willen. Vermeld in de brief duidelijk:

 • Om welke koop het gaat. Vermeld het kentekennummer van de auto en verwijs naar de koopovereenkomst en/of de factuur;
 • Dat u de koop wilt vernietigen vanwege onjuiste informatie;
 • Alleen als u daartoe bereid bent: dat u de auto wel wilt houden, maar dat u een deel van de aankoopprijs terug wilt.
Stap 4

Schakel De Geschillencommissie in

Als de verkoper niet reageert of nee zegt op uw voorstel, dan kunt u De Geschillencommissie inschakelen. U kunt De Geschillencommissie alleen inschakelen als het bedrijf bij Bovag aangesloten is of geregistreerd is bij De Geschillencommissie. Het Juridisch Loket adviseert u graag over de procedure bij De Geschillencommissie. Wij helpen niet bij het schrijven van een brief naar De Geschillencommissie. Ook staan wij u niet bij een procedure.

Stap 5

Ga naar de kantonrechter

Is het bedrijf niet bij Bovag en/of bij De Geschillencommissie aangesloten? Of wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen. U kunt de kantonrechter vragen de koop te vernietigen of de koopprijs te verlagen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Kan de verkoper doen of hij van niks wist?

  Onwetendheid is geen excuus als er geknoeid is met de kilometerstand. Elke autoverkoper weet dat de prijs van een tweedehands auto ook wordt bepaald door het aantal gereden kilometers. Bij de geringste twijfel moet hij onderzoeken hoe het zit, bijvoorbeeld door de Nationale Autopas te bellen.

  Als koper mag u altijd afgaan op wat de verkoper zegt. De verkoper mag bij twijfel niet garanderen dat alles in orde is, want dat is misleiding. Doet hij dit terwijl hij weet dat de stand op de teller niet klopt, dan is het zelfs bedrog. Kunt u als koper achteraf aantonen dat u bent misleid of bedrogen, dan heeft u het recht om de koop te vernietigen. U moet dan wel met bewijs komen, bijvoorbeeld een rapport van een onafhankelijke deskundige.