Wanneer zijn algemene voorwaarden ongeldig | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn regels over bijvoorbeeld levering, retourneren en garantie. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst die u sluit met de verkoper. Bijvoorbeeld als u een abonnement afsluit of een product koopt, zoals in een webshop.

De verkoper moet kunnen aantonen dat u de algemene voorwaarden op tijd heeft ontvangen of ingezien. Is dit niet het geval? Dan kunt u de algemene voorwaarden ongeldig laten verklaren.

Ongeldige voorwaarde

Soms zijn algemene voorwaarden in strijd met de wet. In de wet staat een zwarte en grijze lijst. In de zwarte lijst staan voorwaarden die volgens de wet altijd onredelijk zijn. Deze voorwaarden zijn altijd ongeldig. Bijvoorbeeld een voorwaarde waarin staat dat:

 • uw recht om een overeenkomst ongedaan te maken wordt beperkt of uitgesloten
 • de prijs wordt verhoogd zonder dat u de overeenkomst ongedaan mag maken
 • een abonnement voor een tijdschrift wordt verlengd zonder maandelijkse opzegtermijn

In de grijze lijst staan voorwaarden die onder omstandigheden onredelijk kunnen zijn. Het is daarom afhankelijk van de situatie of u deze voorwaarde ongeldig kunt laten verklaren. Bijvoorbeeld een voorwaarde waarin staat dat:

 • een ongebruikelijk lange of onduidelijke termijn geldt om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen
 • uw recht op (gedeeltelijke) schadevergoeding wordt beperkt of uitgesloten

Twijfelt u of een algemene voorwaarde geldig is? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Heeft u geen mogelijkheid gehad om de algemene voorwaarden in te zien? Of zijn een of meer voorwaarden ongeldig? Stuur dan de Voorbeeldbrief vernietiging algemene voorwaarden.

Reageert de verkoper niet óf houdt hij vast aan de algemene voorwaarden. Dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie als de verkoper hierbij is aangesloten.

U kunt ook de rechter vragen om de algemene voorwaarden ongeldig te verklaren. Wij kunnen u mogelijk doorverwijzen naar een advocaat. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering? Schakel deze dan in.

Zijn een of meer voorwaarden uit de algemene voorwaarden ongeldig? Dan betekent dit niet dat het contract of de overige voorwaarden ook niet meer gelden.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer moet de verkoper mij de algemene voorwaarden geven?

  Doet u een aankoop en zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Dan moet de verkoper u de mogelijkheid geven om de algemene voorwaarden in te zien, zoals:

  • vóór of bij het sluiten van de koopovereenkomst
  • als u iets koopt via internet moet u de mogelijkheid krijgen om de algemene voorwaarden op te slaan of (per e-mail) toegestuurd te krijgen
  • bij telefonische koop moet u de algemene voorwaarden op tijd per post, fax of e-mail toegestuurd kunnen krijgen
  • Is overhandigen of (op verzoek gratis) toesturen niet mogelijk? Dan moet de verkoper u melden dat u de algemene voorwaarden kunt inzien in de winkel, bij de Kamer van Koophandel of de griffie van een rechtbank. 

  Krijgt u niet op tijd de algemene voorwaarden te zien? Of vergeet/weigert de verkoper ze te geven? Dan kunt u de algemene voorwaarden meestal ongeldig laten verklaren.

Terug naar boven Shape