Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.
Ga meteen naar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn regels over bijvoorbeeld bezorging, terugsturen en garantie. Deze voorwaarden horen bij het contract dat u sluit met de verkoper. Bijvoorbeeld als u een abonnement afsluit of een product koopt, zoals in een webshop.

De verkoper moet kunnen bewijzen dat u de algemene voorwaarden op tijd heeft gekregen of bekeken. Kan hij dit niet bewijzen? Dan kunt u de algemene voorwaarden vernietigen.

Ongeldige voorwaarde

In de wet staan regels over algemene voorwaarden. De wet heeft een zwarte lijst en een grijze lijst. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die nooit geldig zijn. De wet vindt deze voorwaarden niet redelijk. Bijvoorbeeld een voorwaarde waarin staat dat:

 • u niet meer van de overeenkomst af kan
 • de prijs wordt verhoogd zonder dat u de overeenkomst mag terugdraaien
 • een abonnement voor een tijdschrift wordt verlengd zonder dat u maandelijks mag opzeggen

Op de grijze lijst staan voorwaarden die soms niet redelijk zijn. De verkoper moet dan een goede reden hebben om dit soort voorwaarden te gebruiken. Heeft hij dit niet? Dan kunt u zeggen dat deze voorwaarde ongeldig is. Bijvoorbeeld een voorwaarde waarin staat dat:

 • het heel lang duurt of niet duidelijk is wanneer de verkoper levert
 • u geen recht heeft op een schadevergoeding

Twijfelt u of een algemene voorwaarde geldig is? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Heeft u geen mogelijkheid gehad om de algemene voorwaarden te bekijken? Of zijn een of meer voorwaarden ongeldig? Stuur dan onze voorbeeldbrief vernietiging algemene voorwaarden.

Reageert de verkoper niet of houdt hij vast aan de algemene voorwaarden. Dan kunt u naar de Geschillencommissie als de verkoper hierbij is aangesloten. 

U kunt ook de rechter vragen om te beoordelen of de algemene voorwaarden ongeldig zijn. Wij kunnen u mogelijk doorverwijzen naar een advocaat. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering? Schakel deze dan in.

Zijn een of meer voorwaarden uit de algemene voorwaarden ongeldig? Dan betekent dit niet dat het contract of de overige voorwaarden ook niet meer gelden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer moet de verkoper mij de algemene voorwaarden geven?

  Koopt u iets en gelden er algemene voorwaarden? Dan moet de verkoper u de kans geven om de algemene voorwaarden te bekijken. Dit moet vooraf of bij het sluiten van de koop. Als u bijvoorbeeld iets koopt via internet moet u de algemene voorwaarden kunnen opslaan of opgestuurd krijgen. Dit kan ook per e-mail.

  Is meegeven of (gratis) opsturen niet mogelijk? Dan moet de verkoper u vertellen waar u de algemene voorwaarden kunt bekijken. Dit mag in de winkel, bij de Kamer van Koophandel of de griffie van een rechtbank.

  Krijgt u niet op tijd de algemene voorwaarden te zien? Of vergeet/weigert de verkoper ze te geven? Dan kunt u meestal zeggen dat de algemene voorwaarden ongeldig zijn.

 • Welke algemene voorwaarden gelden als het bedrijf deze verandert?

  Bedrijven passen regelmatig hun algemene voorwaarden aan, bijvoorbeeld door nieuwe regels. Had u voor de verandering al een contract met het bedrijf? Dan blijven voor dat contract de oude algemene voorwaarden gelden.

  De nieuwe algemene voorwaarden gelden toch voor u als:

  • in uw algemene voorwaarden staat dat de verkoper deze zonder uw toestemming kan aanpassen en
  • de verkoper u de nieuwe algemene voorwaarden toestuurt

  De verandering van de algemene voorwaarden geeft u niet het recht om de overeenkomst te beëindigen. Is de verandering heel groot? Dan moet de verkoper u mogelijk toch het recht geven om uw overeenkomst op te zeggen.

Terug naar boven Shape